Touretteprojektet

Projektet ville skapa en modern film som kunde användas som utgångspunkt för diskussioner i skolan och i arbetslivet. Syftet var också ge alla som fått diagnosen möjligheten att få känna igen sig och kunna blicka framåt i sitt liv med Tourette.

Filmen “Vi har Tourette” lyfter fram den positiva kraft som syndromet också kan utgöra. Vi får följa fem individer med Tourette i olika åldrar – från 12 till 70 år vilket ger ett mycket värdefullt perspektiv. Vår förhoppning är att filmen bidrar till att ge en balanserad bild av Tourette, en funktionsnedsättning men också funktionstillgång.

Tourettegruppen

Tourettegruppen är en grupp inom Attention som särskilt sysslar med Tourettefrågor. Har du frågor, söker information eller har en idé du vill dela med dig av är du välkommen att kontakta Tourettegruppen per e-post: kansliet@attention.se


Dela detta: