Ungdomsprojektet – Attention Ung

Ungdomsprojektet var ett 4-årigt projekt mellan 2008-2012 som finansierades av Arvsfonden.

Syfte

Syftet med projektet var att utveckla metoder och verksamhet som kunde bidra till att ge ungdomar med ADHD, Aspergers eller Tourette syndrom en mer stimulerande fritid och fler sociala kontakter. Förbundet och ett antal lokala föreningar erbjöd ungdomar mellan 18-30 år utvecklande gemenskap och möjlighet att lära sig nödvändiga sociala koder för att få och behålla vänner. Projektet använde sig av uppsökande verksamhet

Målsättning

  • Utvecklade metoder för att nå och engagera ungdomar med NPF som annars inte deltar i organiserad förenings-, kultur- eller idrottsverksamhet.
  • Ökad kunskap och en tydlig metodik som kan spridas till alla deltagare, både ungdomarna, deras anhöriga, Attentions lokala föreningar samt till personal inom skola och föreningsliv om vad som behövs för att uppnå en rikare fritid för målgruppen.
  • Förbättrad tillgång till fritidsverksamhet som är anpassad till ungdomar med NPF som annars är utestängda från dessa verksamheter.
  • Motverka destruktiva alternativ i form av droger, kriminalitet och självskadebeteende i den berörda gruppen.
  • Dokumenterade erfarenheter i form av informationsfilmer och informationsmaterial om hur man gör för att nå dessa ungdomar, så att föreningslivet blir bättre på att engagera dem i någon form av fritidsverksamhet. Slutmålet är en rikare fritid för de berörda ungdomarna i form av mer verksamheter för dem inom idrott och studieförbund.

Testpiloter

Tillsammans med de som jobbade i Attentions Ungdomsprojekt testade ungdomar mellan 15 och 23 år med NPF-diagnoser olika typer av aktiviteter. Testpilotsgrupperna bestod av 8-10 ungdomar som skickat in intresseanmälan.

Aktiviteterna filmades och fotades och finns bland annat att se på Attention Play, Attentions Youtube-kanal. Efteråt diskuterade och betygsatte Testpiloterna aktiviteterna med förhoppningen att locka och inspirera andra ungdomar.

  • arvsfonden

    Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden


Dela detta: