Serena Hasselblad

Vad gör du idag?

Jag arbetar som projektledare för ett arvsfondprojekt som heter Autistiskt Initiativ och som syftar till ”att hjälpa högfungerande autister att utveckla sina förmågor till en yrkesroll och att visa arbetsgivare på hur denna grupps kompetens bäst kan tillvaratas”.

Vilken av dina egenskaper är du mest stolt över och varför?

Jag funderar inte på vad jag själv har för egenskaper. Men jag märker att jag idag har stor nytta av att jag, genom livet, har tränat på och utvecklat många olika förmågor och skaffat mig kunskap.

Vad är det viktigaste du vill förmedla med dina föreläsningar?

Glädje och hur spännande det är att vi har hjärnor som fungerar olika.

Vad är det bästa med att arbeta som föreläsare?

Att få vara med om att skapa intressanta samtal.

Vilka utmaningar möter du som föreläsare?

Jag trivs som föreläsare och vet inte om det är några speciella utmaningar. Enda utmaningen är förberedelserna inför att se till att jag är på en viss plats vid en viss tid. Bästa strategi är att se till att någon annan sköter detta eftersom det vid en föreläsning är bra med en utvilad hjärna.

Vad är dina tankar kring möjligheten att ta sig ut på arbetsmarknaden när man har Aspergers syndrom?

Tillsammans med många kloka autister skriver jag just nu en bok om detta. Boken handlar om autistisk inifrån kunskap dvs om autisters samlade kunskap om autism. Med hjälp av sådan konkret kunskap blir det enklare för autister att förstå sig själva och för arbetsgivare att förstå hur de kan förbättra sin arbetsmiljö. Detta tror jag bidrar till att arbetsmöjligheterna för autister ökar.

  • Namn: Serena Hasselblad
    Ålder: 55 år
    Bakgrund: Civilingenjör och doktor, utbildad Aspergerinformatör och coach. Projektledare för Arvsfondprojektet “Autistiskt Initiativ”.


Dela detta: