Anders MobergAnders Moberg

Vad gör du idag?

Jag arbetar som föreläsare, marknadsförare och administratör på Attention Utbildning.

Vad är det viktigaste du vill förmedla med dina föreläsningar?

En blandning av kunskap om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och hopp om att det går att lyckas med de här funktionsnedsättningarna.

Vad är det bästa med att arbeta som föreläsare?

Att få möta alla människor och förmedla kunskap till dem och känna att man gör skillnad.

Vilka utmaningar möter du som föreläsare?

Inga.

Vilken av dina egenskaper är du mest stolt över och varför?

Envishet och humor. Envisheten driver mig till att klara av vilka utmaningar som än dyker upp och humorn gör mig till en bra föreläsare.

Vad är dina tankar kring möjligheten att ta sig ut på arbetsmarknaden när man har Aspergers syndrom?

Möjligheterna för personer med Aspergers syndrom att komma ut på arbetsmarknaden är väldigt små. Mycket beror på att dagens arbetsmarknad handlar så mycket om sociala kontakter och att vara socialkompetent, något som personer med Asperger saknar. Dessutom har arbetsmarknaden alltmer ändrats på så sätt att man som anställd ska klara av flera arbetsområden och ha flera bollar i luften, till exempel så ska en tekniker idag förutom att kunna det tekniska dessutom kunna agera säljare, något som gör det svårare för personer med Asperger. Slutligen finns det en stor okunskap ute i samhället om Aspergers syndrom vilket kan skapa en osäkerhet hos arbetsgivare till att anställa en person med Asperger.

  • Namn: Anders Moberg
    Ålder: 27 år
    Bakgrund: Har diagnoserna Aspergers syndrom och Damp. Gick i specialklass, ADHD-klass 1-6 och Asperger-klass 7-9 och gymnasiet. Därefter en reportagekurs på Jakobsbergs Folhögskola. Utbildad till informatör om Aspergers syndrom på Ågesta Folkhögskola. Varit Vice Ordförande och tillförordnad Ordförande i Attention Huddinge-Botkyrka och ungdomsledare i Attention UNG. Skriver på fritiden på bloggen Fotbollsoraklet.


Dela detta: