Paula TilliPaula Tilli

Vad gör du idag?

Arbetar som anställd föreläsare och Asperger-informatör på Ågesta folkhögskola. Reser runt Sverige och Finland och håller föreläsningar. Kommer även delta i World Autism Congress i Kuwait i november 2014. Driver en blogg om Aspergers syndrom på min hemsida www.aspiration.nu

Vilken av dina egenskaper är du mest stolt över och varför?

Jag är stolt över att jag är en bra lyssnare. Människor vänder sig ofta till mig om de behöver någon att prata med. Det sägs att vi Aspergare skulle sakna empati, men det stämmer inte. Sedan är jag även stolt över mina språkkunskaper. Jag har översatt min bok själv till 4 språk (översättningen till den fjärde språket är dock inte helt klar ännu).

Vad är det viktigaste du vill förmedla med dina föreläsningar?

Att det även finns fördelar med att ha Aspergers syndrom, vilket ofta glöms bort. Omgivningen försöker ofta förändra oss så att vi blir så normala som möjligt, men jag tycker att vi borde bli accepterade som vi är, så länge vi inte stör någon.

Vad är det bästa med att arbeta som föreläsare?

Att ibland få känna att man verkligen gjort skillnad. Föräldrar till barn med Asperger har ibland sagt till mig att de förstår sina barn bättre tack vare mina föreläsningar. Även personer med Aspergers syndrom har sagt till mig att de fått en bättre självkänsla eftersom mina föreläsningar hjälpt dem förstå att alla inte behöver passa in i mallen.

Vilka utmaningar möter du som föreläsare?

Att känna att man inte alltid räcker till. Det finns så otroligt många människor som behöver hjälp och mer kunskap men tyvärr hinner jag inte svara på alla mejl jag får hur gärna jag än skulle vilja det.

Vad är dina tankar kring möjligheten att ta sig ut på arbetsmarknaden när man har Aspergers syndrom?

Jag tycker att arbetsgivare borde ha mer förståelse för oss som fungerar annorlunda, då kan man få en väldigt duktig medarbetare. Ågesta folkhögskola passar till exempel mig som arbetsplats eftersom de har förståelse för att jag ofta inte orkar delta i möten och att jag inte kan fakturera och sköta bokföringen. De har förstått att om jag får hjälp med det jag har svårt för, kan jag sköta föreläsningarna väldigt bra.

 

  • Namn: Paula Tilli
    Ålder: 35
    Bakgrund: Uppvuxen i Finland, flyttade till Sverige 2001. Utbildad Asperger-informatör. Författare till boken “På ett annat sätt: mina erfarenheter av Aspergers syndrom – ett autismspektrumtillstånd”.


Dela detta: