Vuxenprojektet

Vuxenprojektet var ett 3-årigt projekt som bedrevs mellan januari 2006 – december 2008.

Projektmål och syfte

  • Att utveckla en modell för hur vuxna med NPF ska få ökat inflytande och större delaktighet inom förbundet, både internt, externt och i samhället i övrigt
  • Att utreda vilka förbättringar/anpassningar som behöver göras i samband med aktiviteter av olika slag, till exempel möten och konferenser
  • Att utveckla forum – olika mötesplatser runt om i landet – för erfarenhetsutbyte. Våra vuxna med NPF ska få fler möjligheter att träffas och stödja/stärka varandra som individer och grupp
  • Att utveckla vår hemsida så att den blir lättillgänglig och användarvänlig för ALLA
  • Att ta fram informationsmaterial i syfte att öka ömsesidig förståelse mellan medlemsgrupper i förbundet och för att öka förståelsen för våra gruppers behov
  • arvsfonden

    Projektet finansierades av Allmänna Arsvfonden


Dela detta: