Min skola

Min Skola

I januari 2014 startade Riksförbundet Attention ett treårigt skolprojekt – Min skola. Målsättningen är att arbeta för en bättre skola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

I slutet av 2013 genomförde Attention en skolenkät bland sina medlemmar, där det blev tydligt att skolgången kan vara väldigt svår för elever med NPF. Av de föräldrar som svarade på enkäten anser 90 % att deras barn behöver extra stöd i skolan. Bakgrunden till “Min skola”-projektet är de svårigheter som skolorna har att ta hänsyn till våra elevers behov.

Målgrupp

Projektet har tre målgrupper:

  • Elever med NPF-problematik i åldern 13-18 år
  • Elevernas föräldrar
  • Pedagoger, skolledare och stödpersonal, som till exempel elevassistenter

Empowerment – elevernas ökade inflytande

“Empowerment” är ett viktigt ledord inom projektet. Med bra redskap och mer kunskap är förhoppningen att projektet kan bidra till att eleverna får ett större inflytande över sin skolsituation och vardag.

Syfte

Projektet har två syften:

  • Att bidra till elevernas ökade delaktighet i utvecklingen av sin egen skolsituation.
  • Att bidra till en mer pedagogiskt tillgänglig skola och förbättrade förutsättningar för elever med NPF.

Mål

Projektets övergripande mål är att utveckla arbetsmetoder tillsammans med eleverna. Metoderna är tänkta att bidra till att förbättra deras inlärningsmöjligheter och öka deras egenmakt i skolan.

Hur ska målet uppnås?

För att uppnå det övergripande målet ska vi genomföra följande aktiviteter:

  • Att tillsammans med målgruppen ta fram handbok/webbplats/film med egna tips och strategier för att klara sina studier och relationerna med kompisar och lärare.
  • Att med hjälp av materialet genomföra workshops, och starta nätverk och stödgrupper för elever och föräldrar.
  • Att producera ett inspirationsmaterial riktat till pedagoger där elever med NPF själva berättar vad som skulle förbättra deras skolsituation.
  • Att sprida projektets resultat till skolmyndigheter, skolor och Attentions lokal-föreningar, och på så sätt bidra till en mer fungerande skolgång för elever med NPF.

Projektet planeras att i ett första steg involvera 30-40 deltagare från våra två projektskolor: ESS-Gymnasiet och Källbrinksskolan.

Min Skolas inspirationsdagar

Min Skolas inspirationsdagar riktar sig till skolledare och andra som arbetar inom skolan, beslutsfattare och andra intressenter. Du får lära dig mer om hur man kan göra anpassningar och stötta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Läs mer under nyheterna nedan.

Projektet “Min Skola” bjuder in till inspirationdag i Luleå

Vi samarbetar med

Projektet samarbetar med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), Hjälpmedelsinstitutet (HI), Sveriges Elevråd (SVEA), Källbrinksskolan och ESS-gymnasiet.

Vill du komma i kontakt med någon av våra projektskolor?

ESS-Gymnasiet

Sara Ronningstam Millberg
Epost: sara.millberg@stockholm.se, telefon: 08-508 33 352

Källbrinksskolan

Elinor Kennerö Tonner
Epost: elinor.kennero-tonner@huddinge.se, telefon: 08-53530606

Kontakta oss

Karin Forsberg, projektledare
E-post: karin.forsberg@attention.se
Telefon: 08-120 488 18
Mobil: 0739-40 22 09

blogg om Min Skola-projektet


Dela detta: