Fakta om projektet

I juni 2020 startade Riksförbundet Attention arvsfondsprojekt Ung Dialog. Projektet ska under tre år arbeta för att placerade barn och ungdomar med NPF ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité när de vårdas utanför hemmet.

Bakgrund

Barn och unga med NPF är idag kraftigt överrepresenterade bland placerade barn och unga. Barn och ungdomar som vårdas utanför hemmet är på många sätt en utsatt grupp, med både sämre hälsa och livsvillkor jämfört med andra barn, vilket ger en ökad risk för ohälsa och sociala problem i vuxen ålder. Även om barn som placeras på många sätt skiljer sig från varandra så förenas de av att de inte har lika stora möjligheter som vuxna att föra sin egen talan.

Syfte

Projektet arbetar för att barn och ungdomar med NPF ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité när de vårdas utanför hemmet. Vi arbetar nära och ger en röst till de ungdomar som har denna erfarenhet, liksom med deras anhöriga. Vi involverar även den utvecklingsorienterade professionen för att bidra till kvalitets- och metodutveckling.

Primära målgruppen

Barn och unga (14-25 år) med NPF som har erfarenheter av att vara placerade i HVB eller familjehem.

Sekundära målgrupper

Anhöriga och yrkesverksamma som möter målgruppen.

Mål

Att de metoder som etableras och introduceras för ökat inflytande ska göra att placerade barn och ungdomar i högre grad blir lyssnade till samt får möjlighet att bli aktiva och medskapande aktörer. Projektet ska också leda till att de unga själva ska utvecklas i att stå upp för sig själva, vara tydliga med vad de vill och att kunna övervinna sina svårigheter.

Aktiviteter

Utformas på basis av det som kommer fram när vi inhämtar synpunkter från de berörda barn och ungdomarna. Vi vill därmed säkerställa att vi tillsammans driver frågor som utgår från målgruppens behov och önskemål.

Samarbete

Projektet genomförs av Riksförbundet Attention i samarbete med Svenska Vård, WeMind, Misa UNG, SKR och NSPH.

Känner du igen dig?

Tveka då inte på att kontakta:

Fanny Eklund, projektledare
fanny.eklund@attention.se
08 120 488 13

Jacqueline Treschow, kommunikatör
jacqueline.treschow@attention.se
08-120 488 12

Ung Dialog har sitt faktablad på följande språk:

Somaliska Arabiska Farsi


Dela detta: