Projektet Stöd i vardagen

Stöd i vardagen är ett treårigt projekt med start 2018 som finansieras av Arvsfonden och drivs av Attention Stockholms lokalförening. Syftet med projektet är att bidra till ökad självkännedom och mer meningsfulla relationer för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Projektet kommer att arbeta med tre spår:

Vardagstips

Attention Stockholm har under flera år erbjudit samtalsgrupper för unga vuxna. Projektet ska nu samla in och ta tillvara några av alla de goda vardagstips, berättelser och strategier som delas i grupperna. Tipsen ska avpersonifieras och kommer att spridas brett, bland annat genom korta animerade filmer som fritt görs tillgängliga över nätet.

Känslor och relationer

Ett återkommande tema i samtalsgrupperna har rört utmaningar i relationer samt att hantera svåra känslor i vardagen.  Trots att känslor är något som de allra flesta med NPF kämpar med på olika sätt är det finns det överlag väldigt lite stöd att få kring detta. Projektet kommer därav ta fram en känsloguide med syfte att bättre kunna förstå, hantera och kommunicera sina känslor.

Handledningsmaterial för samtalsgrupper

Inom projektet kommer det även att skapas ett handledningsmaterial. Handledningsmaterialet ska kunna användas av yrkesverksamma inom vård och stöd och av ledare i olika kamratstödsgrupper. Även detta material ska vara upplagd på ett för målgruppen tillgängligt sätt, bland annat genom animationer och ett tryckt material. Materialet kommer baseras på erfarenheter från projektet, målgruppens egen röst samt över sju års praktisk erfarenhet av att ha lett samtalsgrupper inom Attention.

Materialet ska spridas av Attention, med hjälp av samarbetsorganisationerna, och en utbildning som vänder sig till yrkesprofessionen ska göras inom ramen för projektet. Efter projektets slut avser Attention Stockholm att fortsätta använda och sprida de material som produceras i projektet. Projektet genomförs i samarbete med Karolinska institutet, Norra Stockholms psykiatri, MIND och Gothia fortbildning.

Kontakt

Projektledare: Nicole Wolpher & Johan Bysell
Epost: nicole@attention-stockholm.se & johan@attention-stockholm.se

Projektsamordnare: Elina Johansson
Epost: elina@attention-stockholm.se


Dela detta: