Varför når inte NPF-kunskapen ut i skolorna? Enkätrapport från Attention

Rapporten ”Det finns så mycket kunskap om NPF, kan inte begripa varför den inte når ut till skolorna” är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan och hur det påverkar familjen. Rapporten redogör för en enkätundersökning genomförd bland Attentions medlemmar i maj 2017.

Läs hela rapporten här>>

Ladda gärna ner rapporten men kom ihåg att ange källan!