Personer med NPF om mötet med socialtjänsten

I Attentions projekt Familjelyftet har vi gång på gång fått höra berättelser från föräldrar med egen diagnos om möten med socialtjänsten som tyvärr inte alltid blivit så bra. Nedan får du höra Hannas och Lindas berättelser som exempel.

Hanna om bemötande

Linda om att få en orosanmälan

Socialsekreterare med extra intresse för NPF

Vi har också fått höra hur stor skillnad en bra kontakt på socialtjänsten kan göra för familjer med NPF. Nedan lyfter vi två goda exempel som har en extra lyhördhet och förståelse inför klienter med NPF i socialsekreteraren Karin och socionomen Fannys berättelser.

Karins om medmänsklighet

Fanny om SIP-möten


Familjelyftets enkätrapporter

Attentions arbete inom projektet Familjelyftet har syftat till att få samverkan mellan socialtjänsten och familjer med NPF att fungera bättre. Ett steg i det arbetet har varit att via enkäter och djupintervjuer lyssna på båda sidorna – både socialsekreterarna och föräldrarna. Nedan presenterar vi en sammanfattning av vad som framkom av våra enkäter via två rapporter

Rapport om föräldrarnas upplevelser av mötet med socialtjänsten

Fokus i rapporten är samverkan mellan familjer med NPF och socialtjänsten. Utifrån de svar som inkommit från vår enkät – och fallstudie så har vi i rapporten valt att beröra följande fyra områden: bemötande, kunskap & insatser, möten och orosanmälan.

Läs rapporten i sin helhet

Rapport om socialsekreterarnas upplevelser

Socialtjänsten möter dagligen familjer med NPF. Ändå saknar handläggarna helt eller delvis specifik kunskap om dessa funktionsnedsättningar. Läs mer om det och andra intressanta fakta som framgår i enkätrapport del 2.

Läs rapporten i sin helhet

Digital utbildning som stärker föräldrar inför mötet med Socialtjänsten

Attention har tagit fram en digital utbildning i verktyget Learnify som är riktad till föräldrar med egen NPF-diagnos som har kontakt med socialtjänsten. I utbildningen går vi igenom vad en SIP är, vilka rättigheter du har, vikten av att berätta om sin diagnos och hur man gör när man inte är nöjd med insatserna eller bemötandet man får.

Är du intresserad av att gå utbildningen? Det är helt kostnadsfritt och du mailar till kansliet@attention.se och ber om inloggningsuppgifter.

Utbildningen fungerar optimalt om du loggar in, men du når den även via den här webbadressen.