Attentions rapporter

2021

Rapport om placerade barn och unga från Ung dialog

Rapporten består av 100 röster från placerade barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Utifrån de ungas egna erfarenheter synliggörs det som fungerar inte fungerar inom samhällsvården. 


2020

Rapport från Familjelyftet om socialsekreterarnas upplevelser

Den här rapporten utgår ifrån enkät och djupintervjuer med socialsekreterare. Vad upplever de är svårt i mötet med familjer med NPF? Är NPF vanligt förekommande? Och erbjuds de kontinuerlig utbildning inom NPF-området?

Trots Allt!-projektets rapport

Läs och ladda ner rapporten

Rapport om corona-pandemins effekter på personer med NPF

Läs och ladda ner rapporten

Attentions rapport om skolfrånvaro

Läs och ladda ner rapporten


2019

Rapport med fokus på anhöriga

Läs och ladda ner rapporten

Rapport från Familjelyftet – projektet

En enkätrapport från Familjelyftet med fokus på föräldrar med NPF och deras upplevelser av mötet med socialtjänsten.


2017

Rapport om bristen av kunskap om NPF i skolan

Läs och ladda ner rapporten

Idrott för alla-projektets rapport

Läs och ladda ner rapporten

Rapport om att ta körkort när man har NPF

Läs och ladda ner rapporten

2016

Rapport från Barns Röst – projektet

Rapport med fokus på barn med NPF och deras upplevelser av inflytande och delaktighet inom vård och stöd

Läs och ladda ner rapporten

Rapport om föräldrar till barn med NPF

Läs och ladda ner rapporten

Rapport från projektet Nätkoll

Läs och ladda ner rapporten