Temavecka: “Hållbart arbetsliv”

Via Attentions enkätundersökningar, såväl som i personliga samtal blir det tydligt att många med NPF stöter på utmaningar på arbetsmarknaden. Arbetslöshet, sjukskrivningar, uppsägningar är dessvärre en vardag för många av våra medlemmar. Under vår temavecka (v. 10) kommer vi sprida intressanta filmer och artiklar inom ämnet som vi hoppas engagerar arbetstagare såväl som arbetsgivare.

Arbetsmarknadsrapport 2021

I oktober 2021 gick Attention ut med en enkät angående arbetsmarknaden. Vi fick 1067 svar, vilka visade tydligt att personer med NPF stöter på många hinder på arbetsmarknaden.

Här är Attentions förslag på förbättringar som borde ske på arbetsmarknaden:

För att komma till rätta med de svårigheter vi beskrivit föreslår vi följande: 

  • Ökad öppenhet
  • Bättre studie- och yrkesrådgivning
  • Stopp för all diskriminering, rekrytering med plats för mångfald
  • Snabba och individuellt anpassade insatser från Arbetsförmedlingen
  • Kunskapsökning om NPF 
  • Stöd till arbetsgivare
  • Förenkla och förtydliga gällande regelverk och blanketter
  • De stödinsatser, bidrag och hjälpmedel som finns ska bli mer kända
  • Arbetsledning som förebygger osund stress och risk för utmattning. 
  • Bättre samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Till anställda med NPF

Att kombinera arbetsliv och NPF kan vara en utmaning. Det gäller att hitta rätt arbetsplats med kunskap, förståelse och respekt. Det gäller att man får rätt förutsättningar och en gynnsam arbetsmiljö för att kunna prestera bra.

Klicka på knappen nedan om du vill ta del av personliga berättelser, tips & annan information som vi hoppas kunna vara till hjälp vare sig du söker  – eller redan har en anställning.

– Mitt problem har aldrig legat i att utföra arbetsuppgifterna, utan i själva kommunikationen. Att människor har blivit besvärade av mitt raka sätt eller att de behövt mer av ”duttande”. 

IT-chefen Lotta med Asperger

Till arbetsgivarna

Att anställa någon med NPF kan initialt kännas som en alltför stor utmaning. Inledningsvis kan det innebära lite mer arbete och en pågående dialog, men det kan det helt klart vara värt. Många personer med NPF är lojala, arbetsamma, smarta och tänker utanför boxen.

Klicka på knappen nedan om du vill lära dig mer om NPF och hur du rent konkret kan stödja anställda med NPF. Ditt stöd och bemötande gör stor skillnad och kan vara avgörande.

– Jag ser inte anpassningar till de anställda som en begränsning. Tvärtom. Om jag kan anpassa arbets­villkoren för mina anställda så att de fungerar bättre, blir verksamheten bättre och de vill jobba kvar.

Caroline Forsberg, Norra Stockholms hundcenter