Välkommen till vårt öppna utbildningsprogram om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar! Våra öppna kurser och utbildningar är uppskattade av privatpersoner, såväl om yrkesverksamma. Vi erbjuder alltid uppdaterade och intressanta föreläsningar med koppling till det senaste som sker inom forskningsvärlden inom NPF.

Inbjudningar

Utbildning kring NPF – för dig som arbetar med myndighetsutövning inom socialtjänst.pdf

Utbildning kring NPF – för dig som arbetar som utförare inom socialtjänsten.pdf