Stadgar är en grundstomme i en ideell förening. Stadgarna är efter medlemmen det viktigaste i föreningen. Stadgarna ska informera medlemmarna, förtroendevalda och omvärlden om exempelvis föreningens ändamål, regler, demokratiska förhållningssätt. Det finns ingen lag på vad stadgar ska innehålla, men de bör innehålla vissa grundläggande regler för föreningens verksamhet. 

Läs Attention stadgar som antogs på stämman 2021