När du skänker pengar till Attention går de oavkortat till vårt arbete för att påverka beslutsfattare, sprida information och skapa mötesplatser för barn och föräldrar, anhöriga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vår utgångspunkt är att alla med NPF har rätt till stöd och respekt för att kunna leva ett fullvärdigt liv.

För inbetalning

BG: 900-8723

Swish: 123 900 87 23

Riksförbundet Attention har 90-konto och det innebär att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi är också medlemmar i Giva Sverige, branschföreningen för ett tryggt givande. Det innebär att vi följer deras kvalitetskod.

Riksförbundet Attentions insamlingspolicy är beslutad av förbundsstyrelsen. I den redogör vi för de principer som gäller för insamlingsverksamheten. Det handlar bland annat om hur vi samlar in pengar, hanterar gåvor och vad våra givare kan förvänta sig av oss.

Läs Attentions insamlingspolicy

Loggor 90-konto och Giva Sverige