Attentions ungdomsprojekt startades igång under hösten 2023 med finansiering av Myndigheten för ungdoms – och civilsamhällesfrågor (MUCF). Syfte med projektet är att starta upp en ungdomsorganisation för barn och unga mellan 13-30 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

 Projektets syfte

  • Stärka och göra det bättre för unga med NPF 
  • Möjlighet till socialt utbyte, gemenskap 
  • Göra sin röst hörd och få inflytande i samhället 

Aktiviteter i projektet

  • Vi bildar ett ungdomsråd 
  • Vi bygger upp ett ambassadörskap 
  • Vi anordnar workshops för och med unga
  • Vi satsar på social mobilisering och samarbete med lokalföreningarna 
  • Vi bygger upp en webbsida riktad till unga med NPF

Kontaktuppgifter projektledare:

Vill du delta i projektet eller bara veta mer?
Kul! Kontakta projektledaren Sandra Sundström.

Telefon: 076-697 72 15
Mail: sandra.sundstrom@attention.se


Webbplats för unga

Attentions webbplats Attention Ung vänder sig till ungdomar och unga vuxna som vill lära sig mer om NPF-diagnoser, hitta strategier och få bättre koll på samhällets stöd och vilka rättigheter de har. 

Gå in på sidan här