Om du äger aktier och skänker din utdelning till Riksförbundet Attention är gåvan skattefri. Om du till exempel skänker tusen kronor i aktieutdelning går de oavkortat till vår viktiga verksamhet. Om du i stället tar ut dem själv får du efter skatt bara behålla 700 kronor. Du kan också skänka din utdelning från fåmansbolag.

Gör så här:

  1. Kontakta din bank och berätta att du vill ge aktieutdelning till Riksförbundet Attention. I de flesta fall behöver du öppna ett så kallat VP-konto.
  2. Fyll i en gåvoblankett från Giva Sverige.
  3. Lämna blanketten till din bank eller fondkommissionär så att den registreras senast en vecka före bolagsstämma.

Läs mer om detta hos Giva Sverige.