Har man NPF, så finns det med hela livet och påverkar vardagen på många olika sätt. Det berör alltifrån sömnen och anknytningsförmågan hos spädbarnet, till det lilla barnets samspel på förskolan och det större barnets förmåga att klara skolans krav. NPF följer oss upp i arbetslivet, in i våra relationer. NPF påverkar våra möjligheter att hantera ekonomi, föräldraskap, fritid och vardag. Slutligen tar vi med oss vår NPF in i ålderdomen där redan nedsatta kognitiva funktioner kan nedsättas ytterligare.

I skolan

Hos en del barn upptäcks deras svårigheter redan i tidig ålder på förskolan, men långt ifrån hos alla. Vid skolstart vrids förväntningarna på barnen upp en nivå. Nu måste man sitta stilla, lyssna, koncentrera sig och till stor del klara det sociala samspelet på rasterna mycket på egen hand. I det här skedet är det vanligt att NPF-utredning påbörjas.

På jobbet

När man som ung vuxen ska göra entré på arbetsmarknaden är det ofta en stor omställning. Nu ska man klara sig själv och skyddsnätet med föräldrar och skolpersonal finns inte längre kvar. En del lär sig efter hand att på egen hand hitta strukturen på jobbet och klarar sig utan stöd. Medan andra behöver ha en dialog med arbetsgivare, arbetsförmedlingen och andra stödinstanser för att få det stöd på jobbet man har rätt till.

I vardagslivet

Att sköta sitt hem med städning, tvättning och matlagning kan vara en stor utmaning när man har NPF. Att vakna på morgonen, komma i säng på kvällen, få läxor gjorda eller att passa tider likaså. Ofta får personer med NPF jobba lite extra hårt för att hitta strukturer och rutiner för att ändå få livet att fungera. Det är också vanligt att personer med NPF ibland kan ha svårt att hitta en fritidssysselsättning som passar just dem.

I relationerna

Att vara anhörig till någon med NPF kan vara väldigt givande och berikande. Det kan också vara utmanande och väldigt svårt, både för den med NPF och den utan diagnos. Det kan visa sig i svårigheter i kärleksrelationer, syskonrelationer, kompisrelationer och såklart även i relationen barn och föräldrar emellan.

Äldre med adhd och autism

Även om NPF-diagnoser ännu inte är vanligt förekommande bland äldre, så finns det en stor grupp äldre idag som upplever NPF-relaterad problematik. Därför har Attention tagit fram ett kunskapsmaterial för dig som är äldre eller möter äldre med adhd och autism i ditt arbete.

I mötet med vården och socialtjänsten

När man har NPF så är regelbundna kontakter med både diverse vårdinstanser och myndigheter, såsom socialtjänsten, vanligt förekommande. Ibland finns den kunskapen om NPF som krävs för att mötena med dessa instanser ska bli konstruktiva och lösningsfokuserade. Ibland är det tyvärr snarare tvärtom och bemötandet och insatserna som erbjuda har en hel del att önska.