För eleven

Alla elever med NPF har olika behov av stöd och strategier för att tillgodogöra sig under visningen på bästa sätt. Det som funkar på en elev funkar kanske inte lika bra på en annan. Därför är det viktigt att du tillsammans med dina föräldrar och skolpersonal identifierar just dina behov.

Klicka på knappen nedan för att komma till en sida där hittar du elevers egna berättelser, smarta tips på hur man kan få det att funka i skolan och vad du har rätt till som elev.

För föräldrarna

Just skolan beskriver många familjer med NPF som navet i familjen. Fungerar tillvaron i skolan på ett bra sätt flyter ofta det övriga familjelivet på. När skolan brister i sina stödinsatser till barnet börjar den stora kampen som så många föräldrar känner igen sig i.

Klicka på knappen nedan för att komma till en sida där du hittar du hittar material som kan förenkla föräldrakontakten med skolan.

För skolpersonalen

Hektiska scheman, stora elevklasser och ganska lite utrymme för mindre undervisningsgrupper och anpassningar är vanligt i skolans värld. Utrymmet för vidareutbildning inom NPF är ofta begränsat. Därför har Attention samlat ihop lite material som är riktat till just skolpersonal.

Klicka nedan på knappen för att ta del av goda exempel, konkreta undervisningstips och berättelser från elever med NPF.

Problematisk skolfrånvaro

Många av de elever som inte längre kan gå till skolan och hamnar i problematisk skolfrånvaro har en NPF-diagnos.

Klicka nedan på knappen för att ta del av intervjuer med eleverna själva, med deras föräldrar, samt med verksamheter som arbetar framgångsrikt för att få eleverna tillbaka till skolan.