Vi företräder våra medlemmar

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd, autism, språkstörning och Tourettes syndrom.

Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning. I vårt intressepolitiska program , skolplattform och arbetsmarknadsplattform kan du läsa mer om de frågor som vi driver. En stor del av vårt arbete bedrivs i projekt.

Vi sprider kunskap

Vi arbetar för att öka kunskapen om NPF hos allmänheten, media och makthavare. Det gör vi bland annat genom vår medlemstidning, våra sociala medier och vårt intressepolitiska arbete. Vi utbildar också regelbundet om NPF.

Vi finns nära dig

Vi har ett 50-tal lokalföreningar runtom i landet. Där kan du träffa andra som befinner sig i en liknande situation. Lokalföreningarna arrangerar träffar, utbildningar och gruppaktiviteter. Om du vill kan du även engagera dig intressepolitiskt genom din lokalförening.

Vi behöver dig

Som medlem i Riksförbundet Attention stödjer du vårt arbete för att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bemötas med respekt och få det stöd de behöver. Vi är nu 19 045 medlemmar och för varje ny medlem blir vi starkare och kan göra mer.