Vi som jobbar för Attention behöver större resurser för att kunna bli den effektiva organisation vi vill vara. Samtidigt vill vi vara fristående. Både våra medlemmar och samhället har stora förväntningar på oss, samtidigt som de statliga bidrag vi får successivt har urholkats. Alla gåvor är därför värdefulla.

Tre sätt att ge en gåva

 1. Swisha din gåva direkt till 123 532 357 1
 2. Vill du betala med kort använder du formuläret nedan.
 3. Vill du göra en insättning så kan du också göra det till bankgirot: 5316-1949. 

När du skänkt din gåva kan du ladda ned ett gåvobevis för utskrift. Önskar du hjälp med gåvobevis mailar du till kansliet@attention.se

Skänk en gåva

Starta en insamling på Facebook

Det är enkelt och tryggt att samla in pengar via Facebook. Du kan starta en insamling till exempel i samband med din födelsedag, eller för att göra en insats inför någon av våra högtider.

Så här startar du en insamling via Facebook:

 1. Klicka här och välj Samla in pengar.
 2. Sätt ett mål med insamlingen och slutdatum.
 3. Döp din insamling. Om du vill kan du berätta varför du samlar in pengar, information om Riksförbundet Attention kommer med automatiskt.
 4. När din insamling är klar klickar du på ”Bjud in”.

Policy för samverkan och sponsring

Policyn har tillkommit för att skapa en tydlighet kring förbundets inkomster och kunna bemöta den debatt som då och då blossar upp om det olämpliga med sponsring. Våra ekonomiska intäkter kommer för närvarande från:

 • Medlemsavgifter
 • Bidrag från Socialstyrelsen
 • Egen försäljning från böcker, material m.m.
 • Projektmedel
 • Partner/samverkansbidrag
 • Gåvor från enskilda, organisationer eller företag

Riktlinjer och syfte

Syftet med policyn är att utgöra ett stöd vid utformning av samarbetet, så att det tydligt framgår vad samarbetet omfattar och att parterna i övrigt är oberoende i förhållande till varandra. Samverkan med andra organisationer utgår från att båda parter stärks av det gemensamma kunskaps- och erfarenhetsutbytet. Samarbetet skall planeras gemensamt och genomföras i enlighet med ett skriftligt avtal eller överenskommelse som beskriver innebörden och omfattningen av samarbetet. Attentions och samarbetsorganisationens namn och logotyp får användas endast under förutsättning att det godkänts av respektive organisation i förväg.

Exempel på aktiviteter

 • Kunskapsspridning via framtagande eller utbyte av informations- och utbildningsmaterial, föreläsningar, seminarier m.m.
 • Gemensamma utvecklingsprojekt som kan förbättra vård, stöd och behandling inklusive förebyggande insatser och framtagande av kvalitetskriterier
 • Utveckling av hjälpmedel

Avtal har gjorts bland annat med myndigheter, vårdgivare, vårdföretag och Hjälpmedelsinstitutet i dessa frågor.

Myndigheter, företag och andra organisationer

Attention har samverkat med utvecklingsinriktade krafter sedan starten. Främst är det andra ideella organisationer inom Funktionsrätt Sverige och enheter inom vården såsom BUP-kliniker, skolor och specialistmottagningar. Arvsfonden har spelat en viktig roll för möjligheten att bedriva utvecklingsprojekt. En breddning av våra partners har skett successivt och omfattar nu också KIND på Karolinska institutet, Studieförbundet Vuxenskolan, Psykologpartners, Smart Psykiatri, Hjärnkoll och NSPH, Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) och många fler.

Särskilda restriktioner gäller läkemedelsföretag

I förbundets uppbyggnadsskede tog förbundet emot sponsring från de två stora läkemedelsföretagen inom vårt område. De avtal som slöts i samband med detta garanterade fullt oberoende från vår sida, men har ändå kritiserats. I media framställer bl.a. scientologanknutna organisationen KMR vår verksamhet som sponsrad av läkemedelsbolag, vilket inte stämmer. Förbundet har inte sedan år 2004 tagit emot några bidrag av läkemedelsföretag. I samband med ett projekt samfinansierades år 2006 två CD-skivor av Attention, Stockholms läns landsting och ett läkemedelsföretag, vilket angavs på omslaget.

Offentlig respektive privat vård och omsorg

I Sverige finansieras merparten av vård- och omsorgssektorn med offentliga medel, men utförandet kan skötas i såväl offentlig som privat regi, där patienten själv har stor valfrihet. I Attention tar vi inte ställning mot det ena eller andra. Det beror på att det finns goda och dåliga exempel från bägge håll. Mycket av det nytänkande som finns inom vårt område har skapats av enskilda privata profiler med ett stort engagemang och hög kompetens. Men exempel på när man slår sig in på en marknad och lovar mer än man kan hålla finns också. Tyvärr finns det också otaliga exempel på offentlig vård som inte håller måttet vare sig när det gäller kunskap, kvalité, bemötande eller tillgänglighet.

Välfärdstjänster är dock inte vilken köp- och säljbar vara som helst. Våra gemensamma resurser ska användas på bästa sätt. Det enda sättet att se till att så sker är att förbättra uppföljning och kontroll hur skattemedel används så att inte avarter finansieras. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har rätt att få en vård som lever upp till aktuell kunskap oavsett var i landet de bor