Attentions projekt Vägen tillbaka har tillsammans med Elevhälsokonsulterna tagit fram ett fördjupningsmaterial med fokus på fysisk lärmiljö riktat till skolpersonal. Tillsammans med varje film medföljer också ett arbetsmaterial som med fördel kan användas gemensamt i arbetslaget efter att filmerna setts. Klicka på bilderna nedan för att komma till respektive modul.


Film med elevers egna berättelser om fysisk lärmiljö

I den här delen av Attentions filmserie “Dom kallar oss hemmasittare” så berättar eleverna Melissa, Leonardo, Ixabella och Elsa om vad som fungerade/inte fungerade för dem i den fysiska lärmiljön.

Läs rapport om problematisk skolfrånvaro

Rapporten är framtagen inom Attentions projekt Vägen tillbaka och bygger på röster från barn och unga, såväl som deras föräldrar.

Länk till rapporten