Attentions Kunskapsråd består av 14 ledande experter inom NPF-området. Kunskapsrådets uppgift är att fördjupa och intensifiera dialogen mellan förbundets aktiva och specialister av olika slag.

Kunskapsrådets uppgifter

  • Att informera förbundet om utvecklingen inom olika områden
  • Att stå till förfogande för granskning av litteratur m.m.
  • Att utgöra ett konsultativt stöd när det krävs specialistkompetens

Medlemmar i Attentions kunskapsråd

Ann–Kristin Sandberg

Ordförande Attention
Verksamhet: Riksförbundets kansli, Stockholm

Annika Brar

Verksamhetschef, psykiatriker
Verksamhet: Vo Autism, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting


Agneta Hellström

Pedagogkonsult
Verksamhet: SINUS AB

Camilla Ekstrand

Chef för Adhd-center, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting


Lotta Borg Skoglund

Överläkare och specialist i psykiatri
Verksamhet: SMART psykiatri

Sven Bölte

Professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, PhD
Verksamhet: Föreståndare KIND


Lena Björklund

Attentions förbundsstyrelse, Attention Umeå

Martina Hedenius

Logoped och universitetslektor
Verksamhet: Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet.


Henrik Pelling

Överläkare, barnpsykiater
Verksamhet: BUP-kliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Katarina Lindström

Överläkare, barnneurolog
Verksamhet: sektionen för barnneurologi och habilitering, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge


Emma Lindeborg

Socionom
Verksamhet: Jönköpings kommun.

Gunilla Granholm

Psykolog, specialist i neuropsykologi. 
Verksamhet: BUP Skåne

Har ni frågor som ni önskar få ställda till någon i Kunskapsrådet, mejla till: info@attention.se