Kunskapsråd

Attentions Kunskapsråd består av 14 ledande experter inom NPF-området. Kunskapsrådets uppgift är att fördjupa och intensifiera dialogen mellan förbundets aktiva och specialister av olika slag.

Kunskapsrådets uppgifter

 • Att informera förbundet om utvecklingen inom olika områden
 • Att stå till förfogande för granskning av litteratur m.m.
 • Att utgöra ett konsultativt stöd när det krävs specialistkompetens

Medlemmar i Attentions kunskapsråd

 • Ann–Kristin Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention
  Verksamhet: Riksförbundets kansli, Stockholm
 • Annika Brar, verksamhetschef, psykiatriker
  Verksamhet: Vo Autism, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting
 • Agneta Hellström, pedagogkonsult
  Verksamhet: SINUS AB
 • Henrik Pelling, överläkare, barnpsykiater
  Verksamhet: BUP-kliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
 • Katarina Lindström, överläkare, barnneurolog
  Verksamhet: sektionen för barnneurologi och habilitering, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
 • Lena Björklund, Attentions förbundsstyrelse, Attention Umeå
 • Lena Westholm, konsulent/leg psykolog
  Verksamhet: ADHD-center, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting
 • Lotta Borg Skoglund, överläkare och specialist i psykiatri
  Verksamhet: SMART psykiatri
 •  Marie Rahlén Altermark, utvecklingsledare
  Verksamhet: Jönköpings kommun.
 • Martina Hedenius, logoped och universitetslektor
  Verksamhet: Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet.
 • Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, PhD
  Verksamhet: Föreståndare KIND

Har ni frågor som ni önskar få ställda till någon i Kunskapsrådet, mejla till: kansliet@attention.se


Dela detta: