Föräldrarnas egna berättelser

Många föräldrar som har barn med NPF beskriver skolan som navet i familjen. Fungerar tillvaron i skolan på ett bra sätt flyter ofta det övriga familjelivet på. När skolan brister i sina stödinsatser till barnet börjar den stora kampen som så många föräldrar känner igen sig i. Det kan kännas trösterikt att veta att du inte är ensam, utan att ni är tusentals föräldrar därute som kämpar med liknande saker. Nedan får ni träffa några av dem.

– Hans skola lyssnar på oss. Det händer saker när vi ber om det. Å andra sidan är det ju rätt enerverande att det händer saker enbart när VI ber om det. Hade vi inte legat på hade det ju inget hänt. Det är vi som ger förslagen i åtta eller nio fall av tio.

Anna, mamma till en son med Tourettes syndrom och AST.

– Bemötandet på den nya skolan var som en öppen famn efter alla jobbiga år. Både biträdande rektorn och flertalet lärare fokuserade på Samuels rättigheter till en bra utbildning, inte bara på hans problem.

Git, mamma till son med adhd och dyslexi.

Filmer riktade till föräldrar

Att vara förälder till ett barn som befinner sig i problematisk skolfrånvaro

I den här filmen träffar vi tre föräldrar som berättar hur det är att ha ett barn som inte längre går till skolan.

Utmattning bland barn och unga

I den här filmen intervjuas Lars Westerström som är specialistläkare i barn – och ungdomspsykiatri. Han har mött många barn med utmattning som hamnat i problematisk skolfrånvaro under sina år i yrket.

Konkreta tips och råd

Att ha ett barn med NPF i skolan kräver ofta oändligt många möten. Inför och under dessa möten med rektor, lärare eller elevhälsan är det bra att du som förälder känner till lite mer om elevens rättigheter, samt förbereder dig så gott som möjligt inför mötena. Förhoppningsvis kan skrifterna och artikeln nedan vara en hjälp på vägen.

Ordlista för föräldrar som har barn med NPF i skolan

Vad gäller egentligen när ens barn har svårt att klara skolans kunskapskrav? Vad kan man förvänta sig av skolan? Vem ska man vända sig till? Det är inte lätt att veta och särskilt inte när orden som skolan använder ibland känns som rena rama grekiskan. I ordlistan nedan har vi därför samlat de vanligaste orden och begreppen som ofta används i skolans värld. 

Länk till ordlistan

Skolguiden – om rättigheter

Få det att funka i skolan

Tips från juristen