Vägen vidare är ett treårigt projekt som drivs av Riksförbundet Attention och finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektet pågår 2022–2025. Projektets syfte är att samla och lyfta ungas erfarenheter av att befinna sig i gruppen UVAS – unga som varken arbetar eller studerar och har NPF. Målet är att gruppen UVAS med NPF ska göras delaktiga i sin egen utveckling och förändring, för att öka möjligheten att kunna komma ur det utanförskap man lever i. 

Kontaktuppgifter till projektet

Projektledare
Klara Cederqvist
klara.cederqvist@attention.se
070-728 92 81

Fakta om projektet

Ladda ner våra faktablad och läs mer om projektets syfte, mål och målgrupp.

Läs kortare faktablad digitalt

Läs längre faktabladet digitalt

Rapport om unga som varken arbetar eller studerar

I rapporten “Jag vill så gärna hitta min plats i samhället” har projektet samlat svar från över 600 unga i med NPF, som varken arbetar eller studerar, och deras anhöriga. Rapporten visar tydligt att dessa ungdomar har en utbredd psykisk ohälsa och att utanförskapet är enormt påfrestande för alla inblandade.

Läs rapporten här


Webbinarium med fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Onsdagen den 7 december bjöd projektet in till webbinariet “Hur hjälper vi unga som varken arbetar eller studerar?”.

På webbinariet lanserades projektets nya rapport ”Jag vill så gärna hitta min plats i samhället” . Bland annat samtalades det om hinder som finns för unga att komma vidare samt möjligheter framåt.

Medverkade var bland annat Anki Elken från UUA, Malin Danielsson, Riksdagsledamot och Mikael Klein från Wiljagruppen. 

Se webbinariet här


Ungas egna berättelser

“Efter gymnasiet kändes hela tillvaron som ett stort frågetecken”

I den här filmen får vi träffa Ellinor som har NPF. Hon berättar om hur förvirrande hon upplevde tiden efter gymnaiset.

Unga med NPF som varken arbetar eller studerar

I den här filmen får vi träffa Jessica och Tinus som båda har NPF. De har haft stora svårigheter att hitta sin plats på arbetsmarknaden.


Chattgrupp för unga och unga vuxna

Välkommen till en chattgrupp på Discord för unga och unga vuxna med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som till exempel ADHD, autism, tourette, språkstörning) som inte jobbar eller går i skolan. Chattgruppen är till för att möta andra i samma situation, få dela erfarenheter eller bara ha en social stund. Discordservern är uppdelad i tre olika åldersgrupper, men det finns också en allmän grupp. En person från Attention kommer att finnas tillgänglig en eftermiddag i veckan för att svara på frågor eller leda diskussioner.

I vår chattgrupp gäller allmänna regler om att vara schyssta mot varandra. Vi visar omtanke och öppenhet för varandra, använder ett språk som är inkluderande och lägger bara upp inlägg som går att stå för och som inte är stötande. Moderator för gruppen har rätt att ta bort stötande innehåll och blockera användare som inte följer reglerna.

Välkommen in och delta på dina egna villkor!

Länk till Discordservern

Hur skapar jag ett konto på Discord?

Om Discord och säkerhet på nätet

Ta del av inbjudan här


Gruppträffar för föräldrar till unga vuxna med NPF som varken arbetar eller studerar

Syftet med träffarna är att föräldrar dels ska få berätta om sina erfarenheter samt ha möjlighet att ta del av andras erfarenheter. Materialet består främst av diskussionsfrågor och filmklipp. Träffarna kan användas separat med olika målgrupper, eller som fyra träffar med en och samma grupp. Här kan du också ta del av information till gruppledare.