Vägen vidare är ett treårigt projekt som drivs av Riksförbundet Attention och finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektet pågår 2022–2025. Projektets syfte är att samla och lyfta ungas erfarenheter av att befinna sig i gruppen UVAS – unga som varken arbetar eller studerar och har NPF. Målet är att gruppen UVAS med NPF ska göras delaktiga i sin egen utveckling och förändring, för att öka möjligheten att kunna komma ur det utanförskap man lever i. 

Kontaktuppgifter till projektet

Projektledare
Klara Cederqvist
klara.cederqvist@attention.se
070-728 92 81

Fakta om projektet

Ladda ner våra faktablad och läs mer om projektets syfte, mål och målgrupp.

Läs kortare faktablad digitalt

Läs längre faktabladet digitalt


Unga med NPF som varken arbetar eller studerar berättar om sin situation

Projektet söker deltagare till tre olika fokusgrupper

Fokusgrupp 1 – För dig med NPF mellan 16-25 år, som varken arbetar eller studerar

Fokusgrupp 2 – För dig som är anhörig till någon med NPF som varken arbetar eller studera

Fokusgrupp 3 – För dig som har NPF och har varit UVAS men som nu tagit dig vidare