Styrelsen leder Attentions löpande verksamhet mellan förbundsstämmorna. Styrelsen eftersträvar ett arbetssätt som främjar öppenhet och delaktighet inom hela organisationen. För att arbeta effektivt har vissa uppgifter delegerats till presidiet och olika arbetsgrupper.

Styrelsens uppgift är att:

 • Skapa största möjliga förtroende för organisationens idé utåt och inåt
 • Leda, företräda och utveckla organisationen för bästa möjliga resultat
 • Stärka delaktighet och engagemang genom att verka för ett positivt arbetsklimat inom förbundet
 • Utöva organisationens arbetsgivaransvar, d.v.s. att inom gällande lagar och avtal skapa goda förutsättningar för personalens arbete

Styrelsen ska också:

 • Utarbeta policydokument
 • Diskutera och föra ut sina visioner och att främja utvecklingsarbete
 • Utarbeta förbundets verksamhetsplan och budget samt att ta fram en verksamhetsberättelse
 • Ansvara för rapporter, bokslut och årsmötesprotokoll
 • Bevaka och påverka förändringar i bidrag och finansiering
 • Medverka och delta i konferenser och seminarium som rör våra målgrupper
 • Skapa och utarbeta projektidéer och projektbeskrivningar
 • Utvärdera inkommande projektförslag
 • Anordna seminarier
 • Delta och samverka med närliggande projekt
 • Delta i styr- och referensgrupper i externa projekt
 • Delta i internationella samarbeten

Här hittar du kalendariet för förbundsstyrelsens möten

Styrelsemedlemmar

Anki Sandberg, ordförande, Stockholm
Kontakt: anki.sandberg@attention.se
Tel: 070-717 40 25

Eric Donell, vice ordförande, Uppsala län
Kontakt: eric.donell @attention.se

Lena Björklund-Olofsson, ledamot Umeå
Kontakt: lena.bjorklund.o@gmail.com

Elizabeth Odalen Bjord, Värmlands län
Kontakt: e@bjord.se

Inger Nilsson, Skåne län
Kontakt:inger.b.nilsson@telia.com

Anders Noreliusson, Gävleborgs län
Kontakt: anders.noreliusson@gmail.com

Cecilia Ingard, Uppsala län
Kontakt: cecilia.ingard@telia.com

Rigmor Gunnarsson, Västra Götaland
Kontakt:  origmor@hotmail.com

Elisabeth Fernell, Stockholms län

Suppleanter

Jessica Stigsdotter Axberg, Uppsala län

Otto von Arnold, Skåne län

Förtroendevalda revisorer

Janne Grundelius, ordinarie, 070 330 80 73

Birgitta Nordfors Johansson, suppleant

Valberedningen

Birgitta Engholm, Stockholms län (sammankallande)
E-post: birgittaengholm1@gmail.com
Telefon: 073-508 35 60

Christina Wendin, Örebro län
E-post: christina.wendin@hotmail.com

Bengt Westling, Norrbottens län
Telefon: 070-200 31 84

Tina Höglund, Västernorrlands län
E-post: tinablomhoglund@gmail.com
Telefon: 070-385 22 69

Valberedningens arbete

Valberedningens uppgift är att föreslå en förbundsstyrelse, som de bedömer kan arbeta på ett bra sätt för att driva Riksförbundet Attentions arbete vidare inom alla dess olika områden samt era namn. Valberedningen har stadgarna, valordningen samt gängse regler som är brukligt för ett valberedningsarbete att ta hänsyn till under arbetets gång. Deras förslag kommer att finnas med stämmohandlingarna som skickas till ombuden i slutet av april.