Att dela livet med någon som har NPF kan innebära en oväntad och rolig vardag. Det kan också innebära att mycket av struktur och ordning tillfaller partnern utan diagnos. Eller helt tvärtom – att personer med NPF vill att saker är på hens sätt och sker i en viss ordning.

Oavsett hur din vardag ser ut, så hoppas vi att du hittar något som inspirerar eller förenklar nåt i just din relation!

Vi är varandras viktigaste människor

Bo och Anne träffades 1974 och är fortfarande varandras viktigaste människor. När vi ses hemma hos familjen Jönsson återkommer de flera gånger till betydelsen av varandra när annat socialt liv har känts svårt, ointressant eller ointagligt. Att de båda har Asperger ser de som en tillgång.

Läs artikeln om Bo och Anne

När båda föräldrarna har ADD

Oskar och hans fru har en son som är ett år. Nu väntar de småsyskon. Kommunikationen är styrkan i deras relation. De har båda ADD, de förstår varandra och hjälps åt som ett föräldrateam.

Läs artikeln om Oskar och hans fru

Mamma, pappa, barn & adhd

Hos familjen Kvarnström i Hagsätra är pappa Mattias i minoritet. Alla familjemedlemmar – utom han – har NPF. Vardagslivet består av toppar och dalar, glädje och nedstämdhet, kreativitet och kaos, energi och total utmattning. Att få ihop vardagen är svårt och det finns inga snabba lösningar. Att ha en öppen dialog och en lösningsfokuserad inställning tycker Anna och Mattias är nödvändigt för att få vardagen att fungera..

Läs artikeln om familjen Kvarnström


Samtalsstöd minskar missförstånd och konflikter

Socionom och terapeut Åsa Rehnman arbetar på kris- och samtalsmottagningen inom Region Stockholms habilitering. Hon möter bland annat människor som söker samtalsstöd, enskilt eller i par, när de inte förstår varandra – i förhållanden där den ena partnern har en autismdiagnos.

– Ökad kunskap om diagnosen kan röja många missförstånd och konflikter. Tillsammans identifierar vi inom vilka områden paret inte kan mötas, vad som känns svårt. Vi sorterar vad som är oförmågor och förmågor kopplade till autism, vad är egenskaper och hur vill vi fortsätta? 

Läs artikeln om samtalsstöd