Skrifter för anhöriga

Attention tar kontinuerligt fram skrifter, samtalsmaterial och filmer riktade till anhöriga. Nedan finns materialet så du kan ladda ner och läsa det. Är du intresserad av att delta i samtalsgrupp för anhöriga? Kontakta närmaste lokalförening och se vad de har att erbjuda.


Filmer för anhöriga

Tips till dig som stöttar en närstående med NPF

Anhörig -vad innebär det?

Pappa Jannes berättelse

Pappa Christers berättelse

Mamma Ros-Marie om hoppet om förståelse

Pappa Anders om alla kontakterna

Mamma Bente om den hotade skolan

Utbildningsmaterial till föräldrar om nätkoll

Att umgås online är för många barn och unga med NPF väldigt värdefullt. Kanske är det sociala samspelet i verkliga livet en utmaning och nätet blir en frizon där barnet får en tillhörighet. Det finns ju dock en del fallgropar och undersökningar visar att barn och unga med NPF har en förhöjd risk att råka illa ut online. Därför är det viktigt att du som förälder är vaksam och försöker ha en öppen dialog om detta med ditt barn. Om du vill öka din kunskap om nätet så har Attention (inom det avslutade projektet Nätkoll) tagit fram ett utbildningsmaterial. Materialet är enkelt och instruktivt så att vem som helst kan använda det och upplagt som en studiecirkel på fyra gånger.

Här kan du ladda ner tre pdf:er: en kunskapsdel, en del för utbildningsledaren och en del för deltagaren.

Här kan du se filmer som är kopplade till utbildningsmaterialet.

Filmer om grooming, näthat och datorspelande