Arbetsgivare berättar

Många arbetsgivare har insett att fördelarna att anställa någon med NPF ofta väger upp eventuella nackdelar. Nedan får vi träffa några arbetsgivare som berättar om sina insikter.

”Man behöver anställda som bryter mönstret”

– Om man vill ha flera infallsvinklar och utveckling på en arbetsplats kan inte alla medarbetare vara lika. Man behöver personer som bryter mönstret.
Det säger Pål Burman, vd för ett IT-bolag och uppmärksammad föreläsare med lång erfarenhet från både mediavärlden och marknadsföring i näringslivet.

Läs artikeln om Pål

“Jag ser inte anpassningar som begränsningar”

Caroline Forsberg äger och driver Norra Stockholms hundcenter tillsammans med sin familj. Det är en växande rörelse och hon ser inte något problem med att anställa en person med adhd eller AST, så länge kompetensen är rätt.

Läs artikeln med Caroline

Kerstin leder arbetsträningen på myrorna

Kerstin Brage är ansvarig för den nationella arbetsträningen på Myrorna, Frälsningsarméns butiker som tar emot 2500 personer i arbetsträning per år. Utöver dem tar de emot 500 personer från Kriminalvården, som tilldömts arbetstjänst.

Läs artikeln med Kerstin

Konsultföretaget Novare Peritos coachar personer med NPF

Rebecca Nobel och Armin Haddad arbetar på konsult-företaget Novare Peritos. De vill få arbetsgivare att tänka annorlunda kring personer med NPF, samt få in fler personer med diagnoser på rätt bana i arbetslivet. 

Läs artikeln om Novare Peritos

Konkreta tips för arbetsgivaren

Du som arbetsgivare kan med enkla medel se till att din anställda med NPF känner sig välkommen och når sin fulla potential. Nedan har vi samlat tre artiklar som vi tror kan vara användbara i ditt arbete.

En bra introduktion

Alla anställda mår bra av att få en tydlig och utförlig introduktion – anställda med NPF i synnerhet. Lägg energi och tid i början, det kommer garantera löna sig.

Läs artikeln om introduktion

Tydlighet förenklar

Tydlighet är en mycket viktig punkt i alla slags samarbeten. Kunskap och kontroll över sin arbetssituation minimerar risken för stress.

Läs artikeln om tydlighet

Kommunikation

är viktig

I den här artikeln har vi sammanställt olika saker som kan vara bra att tänka på när du kommunicerar med en person med NPF.

Läs artikeln om kommunikation


Kunskap om NPF är nyckeln

En av de stora utmaningarna Attentions målgrupper stöter på arbetsplatser är brist på kunskap och förståelse – både från arbetskamrater och chefer. På Attentions webbsida finns mycket bra information om varje NPF-diagnos. Du når sidorna via länkarna nedan