Att vara förälder till ett barn med NPF innebär ofta att man fått ett övermänsklig uppdrag. Du ska hantera ett extra krävande föräldraskap, vara barnets stöttepelare, sköta alla kontakter runtomkring barnet, vara påläst på lagar och stödinsatser sist men inte minst sköta ditt eget jobb och ta hand om dig själv. Den här ekvationen går sällan ihop. På den här sidan har vi samlat information som vi hoppas kunna ge energi och kunskap som kanske förenklar ert liv – åtminstone litegrann.

Film om innebörden av att vara anhörig

Dina rättigheter som anhörig

Att vara anhörig och ställa upp är ofta något som är givande och värdefullt men det kan samtidigt vara mycket krävande. Olika insatser ska koordineras och den närstående kan behöva mycket stöd i sin vardag för att allt ska fungera. Anhörigskapet kan också påverka din ekonomiska situation. Som anhörig har du rätt att ansöka om en del insatser som kan underlätta din vardag samt förebygga att du själv hamnar i egen ohälsa.

Läs artikeln om anhörigas rättigheter


BRIS ger stöd till både barn och vuxna

Till BRIS kan barn ringa dygnet runt via telefonnumret 116 111.

BRIS har även startat en vuxentelefon riktad till vuxna som har frågor eller känner oro för ett barn. Dit kan man ringa vardagar 9- 12 via numret 077 – 150 50 50.

Föräldrar berättar om familjelivet med NPF

Pappa med Tourettes syndrom och adhd

För Linus var det inte självklart att skaffa barn. Hans diagnos Tourettes syndrom gjorde hans barndom svår och han ville inte riskera att hans egna barn fick samma upplevelser. Till slut kom ändå dottern Greta till världen, vilket påverkade Linus liv på en rad olika sätt.

Läs artikeln om Linus

Mamma med adhd

Pernilla Christians är förälder och har adhd, något som hon upplever både komplicerar tillvaron och kommer med många fördelar.

– Jag har lättare att vara på barnens nivå känslomässigt.

Läs artikeln om Pernilla

Lisa Miskovsky om att vara förälder till ett barn med NPF

Artisten Lisa Miskovskys dotter har autism. Det var något hon berättade om i radioprogrammet “Sommar” – en berättelse som många kände igen sig i. 

Läs artikeln om Lisa

Tio år av ändlösa möten – att vara pappa till tre barn med NPF-diagnoser

Anders har tre barn med NPF-diagnoser. Efter år av kontakter inom socialtjänst, BUP, skola och rättsväsende – efter en trasslig separation, vill han bidra till förändring och berättar sin historia.

Läs artikeln om Anders

Pappan om alla kontakterna

Anders son har AST, vilket under sonens uppväxt har inneburit många kontakter och möten med skolan, BUP, habiliteringen, vården och olika myndigheter. Att kombinera detta med ett heltidsjobb tycker Anders är en utmaning.

Mamman som vill ha förståelse

Rose Maries dotter har adhd och språkstörning, vilket innebär att det kan vara kämpigt både i skolan och i det sociala. Rose-Marie får ofta tips och råd på hur hon ska hantera dotterns humör något hon helst inte vill ha.

SIP kan få samordningen att fungera

För att få hjälp med samordningen mellan olika insatser såsom skola, BUP, socialtjänsten kan det upprättas en samordnad individuell plan (SIP). Detta har visat sig fungera väldigt väl för många familjer med barn med NPF. För dig som inte vet vad SIP innebär och hur det går till har vi gjort en film som reder ut begreppen.

När barnet blir myndigt

Det är häftigt att se sitt barn bli stort och börja ta de första stegen ut i vuxenvärlden men det kan också vara förknippat med mycket oro för föräldrar till barn med NPF. Plötsligt förlorar man den kontroll man tidigare hade och nu vilar mycket ansvar på barnet självt. Läs artikeln om mamma Elisabeths om upplevelser av att från en dag till en annan plötsligt ha ett myndigt barn.

När barnet med NPF blir myndigt

Elisabet Axberg är aktiv inom Attention Uppsala, arbetar som personligt ombud och är mamma till två vuxna barn med NPF.

Hon har privat och i arbetet tagit del av processen när unga med NPF träder in i vuxenlivet och hon ser att det är en svår balansgång för många föräldrar; att släppa taget men samtidigt finnas kvar.

Läs artikeln med Elisabet

Du är också viktigast!

Det är lätt att man glömmer bort sig själv när man lever nära någon som har stora behov av anpassning. Särskilt föräldrar kan uppleva att gränserna mellan en själv och ens älskade barn suddas ut. Man kan lätt tappa kontakten med sina egna känslor och uttryck. Många gånger blir man pedagog till sitt barn.

Psykologen Bella coachar föräldrar

Till slut blev Maria utmattad

Psykologen Bella Stensnäs vet det mesta om stress, trötthet och hur nära utmattningen kan vara när man har ett extra utmanande föräldraskap.

– En av de främsta riskfaktorerna när det kommer till bränna ut sig är att man inte har tid och plats för återhämtning, säger Bella .

Läs artikeln om Bella

Ett högpresterande arbete i kombination med sonens extra omsorgsbehov var egentligen för mycket. Maria visste att hon borde bromsat innan utbrändheten var ett faktum. Men säger idag – i efterhand – att det inte gick. En erfarenhet som hon är övertygad om att hon delar med många.

Läs artikeln om Maria