Attention utbildning erbjuder kurser, webbutbildningar och föreläsningar till yrkesverksamma som möter vår målgrupp och privatpersoner.

Utbildning om NPF

Våra utbildningar om NPF baserat på olika ämne till både yrkesverksamma och privatpersoner.

Webbutbildningar

Ett flexibelt och tillgängligt sätt att skapa en gemensam kunskapsbas i arbetsgruppen.