Attention utbildning erbjuder öppna kurser och föreläsningar, webbutbildningar och uppdragsutbildningar som är riktade till såväl yrkesverksamma som till privatpersoner. Våra föreläsare och utbildare har djupgående och gedigen erfarenhet inom NPF och håller sig ständigt uppdaterade gentemot den senaste forskningen inom NPF.

Recensioner från företag och organisationer som anlitat oss

“Vi vill sätta fokus på NPF i arbetslivet och med hjälp av Jenny på Attention har vi verkligen tagit ett kliv framåt. Utbildningstillfällena gav både nya insikter och ökad förståelse för ämnet och hur det påverkar oss på olika sätt. Vi fick också med oss verktyg som kan hjälpa oss att påbörja förändring i vårt förhållningsätt redan idag.”

Paulin Rubensson, HR-specialist på Region Halland

”Handledningen var handfast och gav oss konkreta tips vi har användning av i vår vardag. Vi fick en större förståelse för de problem elever kan ställas inför under en skoldag, samt hur vi kan bemöta dessa. Under handledningen utgick vi ifrån en vardaglig elevsituation som vi sedan fick reflektera kring. Det märks att handledaren har stor erfarenhet och kunskap kring ämnet”.

Emelie Thomasson, Arbetslagsledare, Skuru Skola i Nacka

“Så jättebra du har gjort föreläsningen! Jag är stolt över att kunna erbjuda våra medarbetare den. Innehållet och dina bilder är så intressant och bra. Du når verkligen fram trots den utmaning du hade med att spela in utan åhörare. Ditt engagemang når fram! Stort tack!!” 

Monica Berg, Kvalitetsutvecklare anhörigstöd Social omsorg Nyköpings kommun

”Det var från början till slut väldigt tryggt, enkelt och förtroendeingivande att jobba med Attention. Där fanns lyhördhet inför våra önskemål och en bra mix av personlighet och professionalism i genomförandet. Vi kunde inte vara nöjdare”

Mikael Stark, Scouterna

Flexibelt, lyhört och informativt! Handledningen motsvarade våra behov och upplägget passade oss utmärkt

Anna Andersen Hörman, Ung i Staffanstorp

Bra innehåll, enkelt förklarat, lagom mycket fakta och stor igenkänningsfaktor. Vi känner absolut att vi fick med oss kunskap och medvetenhet gällande dessa barn och kommer jobba vidare med materialet.

Annika Nilsson, Simhallschef Sundsvall

“Vi var väldigt nöjda med Attentions insats. Det var enkelt och roligt att planera tillsammans och de levererade exakt det som vi kommit överens om. Jenny var väldigt bra och tydlig. Eftersom Attention är en intresseförening kunde de lyfta fram alla perspektiv, även det som är komplext och lite svårt, på ett sätt som kändes bra och som var orienterat mot att ta bort hinder i samhället.”

Emma Melander Borg, Länsstyrelsen Skåne

Utbildningen var mycket bra och efterlängtad. Det var pedagogiskt och bra balans mellan fakta och vardagliga exempel. Bra med filmerna också. Bra med påminnelse om att även föräldrarna kan ha odiagnostiserade npf-diagnoser och bra med pauser.

Emma Sjöberg, Gruppledare Barn- och Ungdomsenheten Tyresö kommun