Attention utbildning är Sveriges mest erfarna aktör inom neuropsykiatri och kompetensutveckling. Vi erbjuder kurser, skräddarsydda utbildningar, handledning, webbutbildningar och föreläsningar till yrkesverksamma och arbetsplatser som ligger i framkant samt till personer med egen NPF och deras anhöriga.

Utbildning om NPF

Våra utbildningar om NPF baserat på olika ämne till både yrkesverksamma och privatpersoner.

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar och handledning om NPF som är skräddarsydda till din verksamhet.

Webbutbildningar

Ett flexibelt och tillgängligt sätt att skapa en gemensam kunskapsbas i arbetsgruppen.