Elevers egna berättelser

Det är lätt att känna sig ensammast i världen när man dagligen stöter på olika utmaningar i skolan kopplade till sin NPF-diagnos. Så är det inte! Ni tusentals barn och unga som går igenom samma kamp. Nedan får du träffa några av dem.

Filmen “Imorgon ska jag vara normal”

En film som handlar om fyra elevers skolgång. De har alla olika NPF-diagnoser, vilket påverkat dem på olika sätt.

Barn och ungas egna berättelser

David 11 år – om hur det är att ha adhd i skolan

David kämpar mest med måndagar, drömmer om längre helger och fler sovmorgnar. Han har vänner med adhd och är själv öppen med sin diagnos. För att må bra ägnar han raster och dagar åt att koppla bort allt.
Läs mer 

Folkhögskolan förändrade Thomas liv 

Thomas Sundvall ville inte gå ut, han kände hopplöshet inför framtiden. När han fann folkhögskolan vände livet. “Det jag hade drömt om och saknat så länge, det bara kom“, säger han.
Läs mer 

”Skolan behöver först och främst lyssna”

I sexan och sjuan var Izabelle i princip alltid arg i skolan. Hon argumenterade högljutt med lärarna och började bry sig mindre och mindre om skolan. Skolresultaten rasade och frånvaron eskalerade. I sjuan slutade hon gå helt till skolan.
Läs mer 

Sebastian tog studenten mot alla odds

”Lämna din adhd hemma, här går vi i skolan”, fick Sebastian höra av läraren. Tillsammans med mamma Eva berättar den nyblivna kocken om den krokiga vägen från tumult till studentmössa. Om rollen som skolans syndabock, ungdomscoachen, lärarna från kroglivet och om framtidstron. 
Läs mer 

Elevens checklista

En viktig förutsättning för att det ska fungera i skolan är att skolpersonalen känner till vilka utmaningar din NPF-diagnos innebär för just dig. Därför har vi på Attention satt ihop något som vi kallar “elevens checklista”.

Checklistan kan vara ett viktigt verktyg för att få det att fungera för dig i skolan. I den får du många alternativ där du kan kryssa i vad som är jobbigt eller fungerar för just dig. Skriv ut den, fyll i den och överlämna den till klassföreståndare, mentor eller elevhälsa.

Konkreta tips & strategier

Här har vi samlat några konkreta tips och strategier som vi tror att du som elev med NPF kan ha användning i skolan. När vi tagit fram alla texter har vi tagit hjälp av elever med NPF. Det är ju ni som är experterna!

Kaosiga morgnar

Morgnar blir lätt till kaos. Man kanske har sovit dåligt, hamnar i bråk med föräldrar eller syskon, eller inte hittar sakerna som ska med till skolan. Man skippar frukosten och tappar massa energi, trots att dagen bara har börjat.

Här får du tips som förenklar morgonen.

Fixa läxorna

Att sätta sig med sina läxor efter en lång skoldag kan kännas jobbigt, men det finns några sätt att göra det lite enklare.

Här får du tips om hur du fixar läxorna.

Läs vår skolskrift

Den här skriften innehåller tips, tankar och idéer om hur du som är tonåring och har NPF kan göra för att klara skolan så bra som möjligt. Högstadie- och gymnasieelever som själva har NPF var med och tog fram skriften.

Läs “Så här! Få skolan att funka”


Vad har jag som elev rätt till?

För dig som elev med NPF kan skolan vara full av hinder. Kan du hänga med i genomgångar? Får du tillräckligt med arbetsro? Känner du att lärarna lyssnar och försöker förstå dig? Många elever med NPF svarar nej på flertalet av ovanstående frågor vilket gör att skolan känns svår och kanske till och med något man mår dåligt av. Så ska det inte vara enligt skollagen. Nedan går vi igenom vad skollagen egentligen innebär.

Skollagen är tydlig

Enligt skollagen har skolan skyldighet att ge extra stöd till den elev som behöver det. Stödet ska ges på det sätt och i den omfattning som behövs. Det innebär att det ska ges utifrån elevens egna behov och förutsättningar. Om stödet inte kan ges i den vanliga förskolan och grundskolan ska kom- munen erbjuda plats i särskilt anpassade former.

För att få stöd krävs det inte att eleven har en diagnostiserad funktionsnedsättning. Stödet ska alltid bestämmas utifrån den enskilda elevens behov. Vidare är otillräckliga resurser inte en godtagbar motivering till att inte ge en stödinsats. Det innebär att skolan inte kan neka en elev extra stöd för att det saknas pengar.

Skollagens bestämmelser om rätt till utveckling och särskilt stöd gäller för både statliga, kommunala och fristående skolor.

Vill du veta mer om skollagen och dina rättigheter?

Att studera vidare efter grundskolan eller gymnaiset

Det finns många olika typer av utbildningsmöjligheter även efter grundskolan. Ofta brukar det kallas ”högre utbildning”, men det finns många olika vägar framåt efter grundskolan eller gymnasiet.