Att hitta rätt fritidsaktivitet

Det är viktigt att ha saker och aktiviteter i sitt liv som är roliga och som man mår bra av. Aktiviteter som ger energi och hjälper en att ladda om. Trots det är det många som tycker att det kan vara svårt att ta vara på fritiden. Man hinner eller orkar inte efter en lång dag.

Klicka på knappen nedan för att få inspiration till att få en aktiv fritid.

Ta hand om din hälsa

Tyvärr är det många med NPF som upplever ohälsa av olika slag. Det är inte ovanligt med sömnsvårigheter, värk, spänningar eller att man upplever psykisk ohälsa som nedstämdhet, depression och ångest. En del ohälsa är komplex och kräver behandling eller större insatser, men det finns också mycket de flesta av oss kan göra i vår vardag för att öka vårt välbefinnande.

Klicka på knappen nedan om du vill få tips på vägen till ett hälsosammare liv.

Att ta körkort när man har NPF

Till och från lyfts kravet på läkarintyg för personer med NPF-diagnos som vill ta körkort. Det är ofta förenat med en del krångel, det kan också bli dyrt. Kravet på intyg kan dessutom vara en belastning för den redan hårt belastade vårdpersonalen.

För att underlätta för samtliga, har Attention tagit fram information om vem som kan skriva intyg, vad som ska intygas och hur många intyg som behöver lämnas in. Klicka på knappen nedan för att läsa mer.

Ta kontrollen över din ekonomi

Det kan vara svårt att få överblick över sina pengar och sin ekonomi. Några av de aspekter som privatekonomi handlar om, som till exempel att skapa rutiner och struktur, att överblicka och göra konsekvensanalyser, är kognitiva områden som kan vara extra svåra om man har NPF. Det kan vara svårt att se sammanhanget i ekonomin.

Klicka på knappen nedan för att läsa om olika hjälpmedel och strategier som gör det enklare att hantera sin ekonomi.