Enkätrapporten “Väntat hela mitt liv på stöd”

I januari 2022 skickade Attention ut en vård- och stödenkät till sina medlemmar. Enkäten vände sig till vuxna över 18 år och besvarades av 1 085 personer.

Enkätsvaren visar en dyster bild av hur det är att vara vuxen, ha NPF och i behov av vård och stöd. Köerna till utredning är oacceptabelt långa, samverkan mellan de olika instanserna fungerar dåligt och personerna med NPF görs inte delaktiga i vårdprocessen.

Läs hela enkätrapporten

Påbörja en NPF – utredning

Tusen frågor kan snurra i huvudet inför att en NPF-utredning ska påbörjas. Vad ska ske? Vem ska jag träffa? Vilka rättigheter har jag i kontakten med vården?

Klicka på knappen nedan om du vill se filmer som reder ut begreppen och förtydligar processen.

Så här funkar jag! Information till vården

Alla fungerar olika och behöver olika anpassningar. Nedan listas förslag på vad som kan vara viktigt att förmedla inför möten med vården om man har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vad är viktigt för dig? Du kan kryssa i det du behöver för att det ska funka.

Ta del av listan här