Temavecka vård – och stöd

Den 6-12/6 anordnar Attention en temavecka med fokus på vård och stöd. Vi kommer dela med oss av intressanta artiklar, intervjuer och filmer varje dag på vår webbsida och i våra sociala medier.

Vi samlar alla artiklar från temaveckan på följande webbsida:
www. attention.se/attentions-temavecka-vard-och-stod/

Enkätrapporten “Väntat hela mitt liv på stöd”

I januari 2022 skickade Attention ut en vård- och stödenkät till sina medlemmar. Enkäten vände sig till vuxna över 18 år och besvarades av 1 085 personer.

Enkätsvaren visar en dyster bild av hur det är att vara vuxen, ha NPF och i behov av vård och stöd. Köerna till utredning är oacceptabelt långa, samverkan mellan de olika instanserna fungerar dåligt och personerna med NPF görs inte delaktiga i vårdprocessen.

Läs hela enkätrapporten

Påbörja en NPF – utredning

Tusen frågor kan snurra i huvudet inför att en NPF-utredning ska påbörjas. Vad ska ske? Vem ska jag träffa? Vilka rättigheter har jag i kontakten med vården?

Klicka på knappen nedan om du vill se filmer som reder ut begreppen och förtydligar processen.

I mötet med socialtjänsten

Många familjer med NPF har av olika anledningar kontakt med socialtjänsten. Kanske är man i behov av boendestöd? Eller har skolan gjort en orosanmälan på grund av skolfrånvaro? Eller av någon helt annan anledning.

Klicka på knappen nedan för att få höra föräldrars berättelser om mötet med soc, samt få ta del av en digital föräldrautbildning.