Förbundsstämman är Attentions högsta beslutande organ. Stämman sammanträder vartannat år och lokalföreningarna utser ombud. Under förbundsstämman tas beslut om bland annat hur Attention ska arbeta och vilka som ska sitta i styrelsen.

Nästa förbundsstämma är den 24 maj 2025

Stämman kommer att äga rum fysiskt i Stockholm. Mer information och kallelse kommer i december 2024.

Kontaktperson för valberedningen är sammankallande Birgitta Enholm birgittaengholm1@gmai.com

Beslut på stämman 2023