Förbundsstämman är Attentions högsta beslutande organ. Stämman sammanträder vartannat år och lokalföreningarna utser ombud. Under förbundsstämman tas beslut om bland annat hur Attention ska arbeta och vilka som ska sitta i styrelsen.

Förbundsstämman ägde rum den 13 maj 2023

Den 13 maj hölls Attentions förbundsstämma. 43 ombud från våra lokalföreningar deltog.

Protokollet publiceras när det är färdigställt och justerat.

Beslut på stämman 2023