Förbundsstämman är Attentions högsta beslutande organ. Stämman sammanträder vartannat år och lokalföreningarna utser ombud.

Nästa förbundsstämma sker 2023

Kallelse och dagordning skickas till föreningarnas ordförande senast 90 dagar före ordinarie stämma. Övriga handlingar skall sändas ut till anmälda ombud och deras ersättare samt finnas tillgängliga på webben senast 30 dagar före förbundsstämman.

Varje lokalförening har 1 ombud. Ett medlemsantal över 300 medlemmar den 31/12 året före ger 2 ombud och fler än 500 medlemmar ger 3 ombud, som är det maximala antalet ombud per förening.

Under förbundsstämman tas beslut om bland annat hur Attention ska arbeta och vilka som ska sitta i styrelsen.