Förbundsstämman är Attentions högsta beslutande organ. Stämman sammanträder vartannat år och lokalföreningarna utser ombud.

Nästa förbundsstämma äger rum den 13 maj 2023

Kallelse och dagordning skickas till föreningarnas ordförande senast 90 dagar före stämman. Övriga handlingar skickas ut till anmälda ombud och deras ersättare samt finns tillgänglig på webben senast tre veckor före förbundsstämman.

Varje lokalförening har 1 ombud. Ett medlemsantal över 300 medlemmar den 31/12 året före ger 2 ombud och fler än 500 medlemmar ger 3 ombud, som är det maximala antalet ombud per förening.

Under förbundsstämman tas beslut om bland annat hur Attention ska arbeta och vilka som ska sitta i styrelsen.

Dokument kopplade till stämman 2023