Det finns ett krav på läkarintyg för personer med NPF-diagnos som vill ta körkort. Det är ofta förenat med en del krångel, det kan också bli dyrt. Kravet på intyg kan dessutom vara en belastning för den redan hårt belastade vårdpersonalen. För att underlätta för samtliga, har Attention här tagit fram information om vem som kan skriva intyg, vad som ska intygas och hur många intyg som behöver lämnas in.

Det är inte bara personer med NPF som behöver lämna intyg vid ansökan om körkort. Det gäller även personer med andra diagnoser, såsom syn- eller hörselnedsättning och diabetes. Att intyg krävs vid NPF motiveras av att de kan innebära nedsättningar av funktioner som påverkar bilkörningen, som exempelvis uppmärksamhet, impulskontroll eller förmåga att göra många saker på en och samma gång.


Använd Transportstyrelsens blankett

Det finns en blankett för körkortsintyg som Transportstyrelsen tagit fram för att göra det lättare att skriva intygen. Blanketten är inte obligatorisk att använda, men Transportstyrelsen uppmanar läkare att använda den när intyg ska skrivas. Att ha med sig blanketten och visa den för sin läkare kan underlätta för läkarens bedömning.

Ladda ner transportstyrelsen blankett

Vem kan skriva intyg?

Om du inte redan har en pågående läkarkontakt kontaktar du vanligtvis din husläkare eller närmsta vårdcentral. 

Ett läkarintyg behöver ibland kompletteras med bedömningar av andra yrkesgrupper, exempelvis psykolog, logoped, arbetsterapeut eller fysioterapeut. 

Vart du ska vända dig för läkarintyg varierar beroende på vilken region du bor i. Kontaktuppgifter till vården hittar du på: Vårdguiden/1177:s webbplats

Vad kan intygas?

I transportstyrelsens blankett framgår tydligt vad läkaren ska intyga. Därför är det bra att använda sig av blanketten när intyg skrivs. I intygen ska följande anges:

1. Vilken/vilka diagnoser du har och när de ställdes.

2. Om du har någon läkemedelsbehandling, hur länge du haft det och hur det fungerar.

3. En bedömning av aktuella symptom och funktionsnedsättningar.

När läkaren skriver intyget ska hen beskriva det medicinska tillståndet för att ge en bild av de medicinska förutsättningarna för att klara trafikens krav. Läkaren behöver inte bedöma om personen kan få sitt körkortstillstånd. Den bedömningen gör Transportstyrelsens utredare och läkare gentemot den föreskrift som finns.

När ska läkarintyg lämnas in?

Bedömningen av om förnyade läkarintyg ska lämnas in, görs mot bakgrund av förhållandena i det enskilda fallet. Transportstyrelsen gör en individuell bedömning av behovet. Det innebär att en del personer kan behöva lämna in flera intyg och för andra kan det vara tillräckligt att lämna in ett. För personer som inte medicinerar och det inlämnade intyget visar att framtidsutsikterna för fortsatt stabilt tillstånd bedöms vara god, ska det enligt Transportstyrelsen vara tillräckligt att ett intyg lämnas in. För personer som medicinerar kan kravet på att lämna intyg upphöra efter tre år av läkemedelsbehandling förutsatt att läkaren upplever att behandlingen fungerar bra.

Transportstyrelsen gör den slutliga bedömningen

Den slutliga bedömningen av hur lämplig man kommer att vara i trafiken blir en sammanvägning som Transportstyrelsens utredare eller läkare gör. Men om det läkaren har skrivit i sitt läkarintyg inte tyder på att det skulle vara några problem avseende trafiksäkerheten, finns det inga hinder för att få körkortstillstånd. Ibland kan Transportstyrelsen meddela att det i dagsläget inte kan medges tillstånd, att man vill följa utvecklingen lite först. Men det är sällan det blir ett blankt nej för all framtid.


Skrift riktad till körskolelärare

Läs Attentions skrift “Körkortskoll” som är riktad till körskolelärare. I skriften får du värdefull kunskap om NPF och konkreta tips på hur elever med NPF bäst lär sig.

Läs och ladda ner skriften