Attention vet att behovet av rådgivning och stöd är otroligt stort. Vi önskar att vi kunde erbjuda mycket mer än vi just nu har möjlighet till. Nedan kan du läsa mer om vår nystartade rådgivningstelefon och andra stödinstanser som finns i samhället.

Attentions rådgivningstelefon

Till vår rådgivningstelefon kan du som anhörig ringa och prata om det som är angeläget för just dig i den situationen du befinner dig. Telefonlinjen bemannas av kunniga personer inom NPF som också har egen erfarenhet av att vara anhöriga.

Rådgivningen hålls öppen på  torsdagseftermiddagarna mellan kl.15-18 och du bokar tid här. Mötestiderna har inledningsvis gått åt väldigt fort och att det är dessvärre lång väntetid. Vi jobbar på så mycket vi har möjlighet till och hoppas att vi inom sinom kan erbjuda alla som vill ha en tid.

Andra stödinstanser

Du kan också kontakta en av våra lokala föreningar för att få info eller läsa mer på vår sida om råd och stöd till anhöriga.

Det finns också flera hjälplinjer och andra sajter vi gärna hänvisar vidare till för mer kunskap och stöd:

Jourhavande medmänniska
jourhavande-medmanniska.com

SKR:s stödlista
www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid

MIND – för psykisk hälsa
mind.se

Skolverket
skolverket.se
Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00

Funktionrättsguiden
guide.funktionsrattskonventionen.se
När du vill veta mer om rättigheter, stöd, myndighetsbeslut och hur du överklagar dem.

Specialpedagogiska Myndigheten
spsm.se/fraga-en-radgivare
Främst för dig som arbetar inom utbildning. På sidan finns också en avdelning där du kan läsa redan besvarade frågor och svar om specialpedagogiska hjälpmedel.