Av alla barn och unga som är placerade inom SiS och HVB, så har en hög andel en eller flera NPF-diagnoser. På den här sidan hittar du personliga berättelser, skrifter, filmer och rapporter med fokus på den här gruppen barn och unga.

Ungas egna berättelser

Laura & Matilda om bemötande

Olivia om vägen till SiS

Olivia om att vara placerad

Olivia om våldet på SiS

Olivia om bemötandet

Laura om att vara placerad

Laura om mötet med soc

Matilda om att vara placerad

Stella om att vara placerad

Diliyar om att vara placerad

Podden placerad

Podden placerad


Skrifter & rapporter

Skrift om rättigheter för placerade barn och unga

En skrift till dig som är placerad i familjehem, HVB eller SiS institution och som har NPF

 Den här skriften är framtagen i samarbete med Attentions Arvsfondsprojekt Ung Dialog och människorrättsorganisationen Civil Rights Defenders. 

Rapporten “Vad är det för fel på dig?”
– Om tjejer med NPF på SiS

Tjejerna på statens särskilda ungdomshem (SiS) är en särskilt utsatt grupp och trots att över hälften av alla tjejer på SiS har NPF så saknas det kunskap och resurser inom institutionerna för att möta gruppens behov.

Rapporten består av Livs, Olivias och Stellas berättelser om att vara placerad på SiS och expertutlåtanden från forskare och praktiker från olika fält.

Rapport: Var ska jag hamna? 100 röster från placerade barn med NPF

Barn och unga med NPF är överrepresenterade och särskilt utsatta inom samhällsvården.

Vi hoppas att de ungas berättelser och deras egna konstruktiva idéer om hur de kan få det bättre kan inspirera dig som läser att bidra till förbättring på olika sätt.

Rapporten “Bry dig!”

Attention har bistått den statliga utredningen ”En uppväxt fri från våld” (A 2021:02) med rapporten “Bry dig!” med röster om våld från placerade unga med NPF.

Checklistor för soc

En expertgrupp bestående av unga med NPF och erfarenhet av placering har tillsammans med Attention tagit fram checklistor för dig som arbetar inom socialtjänst som möter barn och unga med NPF.

Tänkvärt när du möter placerade barn och unga

En sammanfattning på önskemål från placerade barn och unga med NPF m vad de önskar av dig som vuxen.

När du möter mig är en påminnelse till dig som möter placerade barn och unga i din yrkesroll.

Intresserad av våra webbutbildningar?

Attention erbjuder webbaserade utbildningar med fokus på placerade barn och unga med NPF.

Läs mer och anmäl dig här.

Rapporten “Var ska jag hamna?”