En viktig del av vårt intressepolitiska arbete är att svara på remisser och göra olika typer av skrivelser. Här kan du ta del av de vi svarat på under de senaste åren.

Remissvar

Betänkande om översyn av frihets­berövande påföljder för unga

Attention har svarat på betänkandet En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga (SOU 2023:44). Vi påpekade för det […]
Läs mer 

Attentions svar på Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete i skolväsendet

Riksförbundet Attention har tagit del av föreskrifterna och konsekvensutredningen av Skolverkets förslag. Frågan om skolsituationen för elever med NPF är […]
Läs mer 

Remissvar gällande tvångsvård

I Utredningens slutbetänkande föreslås att en ny tvångsvårdslagstiftning ska utformas när det gäller personer med skadligt bruk eller beroende. Förslagen […]
Läs mer 

Remissvar på utredningen ”En uppväxt fri från våld”

Attention har lämnat en remiss på slutbetänkandet av utredningen ”en uppväxt fri från våld”. I utredningen har ungdomar från Attentions […]
Läs mer 

Remissvar på Skolverkets förslag på digitaliserings-strategi 2023-2027

Attentions största invändning till hela strategin är att den saknar funktionshinderperspektiv och att strategin inte är fristående läroformer. Attention lyfte […]
Läs mer 
Äldre Remissvar

Skrivelser

Ny rapport med fokus på arbetsmarknaden och NPF

Riksförbundet Attention har under hösten genomfört en medlemsundersökning om hur arbetsmarknaden fungerar för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi vet […]
Läs mer 

Drogfrihet inför utredning och behandling av adhd

Frågan angående hur olika enheter inom hälso- och sjukvården tillämpar drogtestning i samband med utredning och medicinsk behandling av adhd […]
Läs mer 

Ny rapport från Attention: Corona slår extra hårt mot personer med NPF

NY ENKÄTRAPPORT: “RUTINER SLÅS SÖNDER OCH PLÖTSLIGT STÅR VI HELT UTAN STÖD” – OM HUR COVID-19 PÅVERKAR SITUATIONEN FÖR PERSONER MED NPF […]
Läs mer 

Professionsprogram måste innehålla kunskap om funktionsnedsättningar

Riksförbundet Attention har tillsammans med Funktionsrätt Sverige och flera andra organisationer skickat en skrivelse till utbildningsdepartementet angående de planerade professionsprogram […]
Läs mer 

Varför låter vi våra barn med NPF slås ut från skolan?

Riksförbundet Attentions nya enkätrapport: ”Ingen har undrat varför hon inte kommer till skolan” om problematisk skolfrånvaro bekräftar ett växande problem.  […]
Läs mer 
Äldre Skrivelser