En viktig del av vårt intressepolitiska arbete är att svara på remisser och göra olika typer av skrivelser. Här kan du ta del av de vi svarat på under de senaste åren.

Remissvar

Attentions svar på remiss om vård och omsorg för äldre

Attention har besvarat remissen Nästa steg. Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022). Mot […]
Läs mer 

Remissvar om fjärrundervisning

Riksförbundet Attentions har svarat på promemorian ”Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå”.  […]
Läs mer 

Rätt och lätt – ett förenklat regelverk för VAB

Attention har svarat på en remiss om förändringar i reglerna för VAB (SOU 2022:31). Vi lyfter bland annat fram betydelsen […]
Läs mer 

Tillgänglighetsdelegationen lämnar förslag om utökad vårdgaranti

Precis innan sommaren lämnade delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården över sitt slutgiltiga förslag som fått namnet ”Vägen […]
Läs mer 

Utredning om utökat skydd mot diskriminering

Funktionsnedsättning omnämns som en grund i diskrimineringslagen och enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) är diskriminering på grund av funktionsnedsättning också en av […]
Läs mer 
Äldre Remissvar

Skrivelser

Ny rapport med fokus på arbetsmarknaden och NPF

Riksförbundet Attention har under hösten genomfört en medlemsundersökning om hur arbetsmarknaden fungerar för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi vet […]
Läs mer 

Drogfrihet inför utredning och behandling av adhd

Frågan angående hur olika enheter inom hälso- och sjukvården tillämpar drogtestning i samband med utredning och medicinsk behandling av adhd […]
Läs mer 

Ny rapport från Attention: Corona slår extra hårt mot personer med NPF

NY ENKÄTRAPPORT: “RUTINER SLÅS SÖNDER OCH PLÖTSLIGT STÅR VI HELT UTAN STÖD” – OM HUR COVID-19 PÅVERKAR SITUATIONEN FÖR PERSONER MED NPF […]
Läs mer 

Professionsprogram måste innehålla kunskap om funktionsnedsättningar

Riksförbundet Attention har tillsammans med Funktionsrätt Sverige och flera andra organisationer skickat en skrivelse till utbildningsdepartementet angående de planerade professionsprogram […]
Läs mer 

Varför låter vi våra barn med NPF slås ut från skolan?

Riksförbundet Attentions nya enkätrapport: ”Ingen har undrat varför hon inte kommer till skolan” om problematisk skolfrånvaro bekräftar ett växande problem.  […]
Läs mer 
Äldre Skrivelser