En viktig del av vårt intressepolitiska arbete är att svara på remisser och göra olika typer av skrivelser. Här kan du ta del av de vi svarat på under de senaste åren.

Remissvar

Tillgänglighetsdelegationen lämnar förslag om utökad vårdgaranti

Precis innan sommaren lämnade delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården över sitt slutgiltiga förslag som fått namnet ”Vägen […]
Läs mer 

Utredning om utökat skydd mot diskriminering

Funktionsnedsättning omnämns som en grund i diskrimineringslagen och enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) är diskriminering på grund av funktionsnedsättning också en av […]
Läs mer 

”Från delar till helhet” SOU2021:93

Riksförbundet Attention har tagit del av reformen “Från delar till helhet” som handlar om samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till […]
Läs mer 

Remiss om ändringar i skollagen

Attention har svarat på en remiss om ändringar i skollagen (2010:800) med syfte att utveckla och tydliggöra förutsättningarna för s.k. […]
Läs mer 

Attentions svar på remissen Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)

Attentions har svarat på remissen från Utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Syftet med utredningens […]
Läs mer 
Äldre Remissvar

Skrivelser

Drogfrihet inför utredning och behandling av adhd

Frågan angående hur olika enheter inom hälso- och sjukvården tillämpar drogtestning i samband med utredning och medicinsk behandling av adhd […]
Läs mer 

Ny rapport från Attention: Corona slår extra hårt mot personer med NPF

NY ENKÄTRAPPORT: “RUTINER SLÅS SÖNDER OCH PLÖTSLIGT STÅR VI HELT UTAN STÖD” – OM HUR COVID-19 PÅVERKAR SITUATIONEN FÖR PERSONER MED NPF […]
Läs mer 

Professionsprogram måste innehålla kunskap om funktionsnedsättningar

Riksförbundet Attention har tillsammans med Funktionsrätt Sverige och flera andra organisationer skickat en skrivelse till utbildningsdepartementet angående de planerade professionsprogram […]
Läs mer 

Varför låter vi våra barn med NPF slås ut från skolan?

Riksförbundet Attentions nya enkätrapport: ”Ingen har undrat varför hon inte kommer till skolan” om problematisk skolfrånvaro bekräftar ett växande problem.  […]
Läs mer 

Ny anhörigenkät presenterades på frukostseminarium om föräldrastöd

Riksförbundet Attention arrangerade i veckan ett frukostseminarium om föräldrastöd. På seminariet presenterades förbundets senaste enkätrapport ”Man får kämpa för varje […]
Läs mer 
Äldre Skrivelser