En viktig del av vårt intressepolitiska arbete är att svara på remisser och göra olika typer av skrivelser. Här kan du ta del av de vi svarat på under de senaste åren.

Remissvar

Svar på utredning som berör skola och förskola

Attention har tagit del av utredningen  “Uppföljning för utveckling – ett hållbart system för samlad kunskap om villkoren för barn […]
Läs mer 

 Attentions svar på ut ur utsatthet SOU: 2023:97 

 Riksförbundet Attention har tagit del av utredningens underlag och förslag. I utredningen framgår det som tydligt att personer med funktionsnedsättning […]
Läs mer 

Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften

Attentions har svarat på på remissen Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften- våldsutsatthet som behöver synliggöras SOU: 2023:98.  Riksförbundet Attention har […]
Läs mer 

Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus

Riksförbundet Attention har tagit del av utredningen SOU 2023:62 som har haft i uppdrag att föreslå hur en fortsatt restriktiv […]
Läs mer 

Svar på remissvar om barn och unga i samhällsvård

Attention har svarat på remissen Barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66) Sammanfattningsvis är Attention positiv till utredningens förslag och […]
Läs mer 
Äldre Remissvar

Skrivelser

Ny rapport med fokus på arbetsmarknaden och NPF

Riksförbundet Attention har under hösten genomfört en medlemsundersökning om hur arbetsmarknaden fungerar för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi vet […]
Läs mer 

Drogfrihet inför utredning och behandling av adhd

Frågan angående hur olika enheter inom hälso- och sjukvården tillämpar drogtestning i samband med utredning och medicinsk behandling av adhd […]
Läs mer 

Ny rapport från Attention: Corona slår extra hårt mot personer med NPF

NY ENKÄTRAPPORT: “RUTINER SLÅS SÖNDER OCH PLÖTSLIGT STÅR VI HELT UTAN STÖD” – OM HUR COVID-19 PÅVERKAR SITUATIONEN FÖR PERSONER MED NPF […]
Läs mer 

Professionsprogram måste innehålla kunskap om funktionsnedsättningar

Riksförbundet Attention har tillsammans med Funktionsrätt Sverige och flera andra organisationer skickat en skrivelse till utbildningsdepartementet angående de planerade professionsprogram […]
Läs mer 

Varför låter vi våra barn med NPF slås ut från skolan?

Riksförbundet Attentions nya enkätrapport: ”Ingen har undrat varför hon inte kommer till skolan” om problematisk skolfrånvaro bekräftar ett växande problem.  […]
Läs mer 
Äldre Skrivelser