En viktig del av vårt intressepolitiska arbete är att svara på remisser och göra olika typer av skrivelser. Här kan du ta del av de vi svarat på under de senaste åren.

Remissvar

Attentions remissvar på “Börja med barnen! SOU 2021:34”

Attention har svarat på ett utredningsförslag hur samhället ska kunna skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och […]
Läs mer 

Attentions remissvar på Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14)

Riksförbundet Attention har tagit del av utredningens förslag som utgår från uppdraget att se över reglerna för boende med särskild service […]
Läs mer 

Remissvar: Attention vill se skärpningar i skollagen

Den 30 juni har Attention skickat in ett remissyttrande på utredningen ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven, SOU 2021:11” […]
Läs mer 

Riksförbundet Attentions remissvar kring revidering av allmänna råden kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2019:1947

Mot bakgrund av Skolinspektionens rapport kring kvarstående brister gällande skolors arbete med särskilt stöd till elever med sådant behov samt […]
Läs mer 

Attentions remissvar på nya Socialtjänstlagen

Utredningen “Hållbar socialtjänstlag – en ny socialtjänstlag” har varit ute på remiss och Attention har lämnat synpunkter på förslagen. Vi […]
Läs mer 
Äldre Remissvar

Skrivelser

Ny rapport från Attention: Corona slår extra hårt mot personer med NPF

NY ENKÄTRAPPORT: “RUTINER SLÅS SÖNDER OCH PLÖTSLIGT STÅR VI HELT UTAN STÖD” – OM HUR COVID-19 PÅVERKAR SITUATIONEN FÖR PERSONER MED NPF […]
Läs mer 

Professionsprogram måste innehålla kunskap om funktionsnedsättningar

Riksförbundet Attention har tillsammans med Funktionsrätt Sverige och flera andra organisationer skickat en skrivelse till utbildningsdepartementet angående de planerade professionsprogram […]
Läs mer 

Varför låter vi våra barn med NPF slås ut från skolan?

Riksförbundet Attentions nya enkätrapport: ”Ingen har undrat varför hon inte kommer till skolan” om problematisk skolfrånvaro bekräftar ett växande problem.  […]
Läs mer 

Ny anhörigenkät presenterades på frukostseminarium om föräldrastöd

Riksförbundet Attention arrangerade i veckan ett frukostseminarium om föräldrastöd. På seminariet presenterades förbundets senaste enkätrapport ”Man får kämpa för varje […]
Läs mer 

Föräldrars situation måste upp på agendan

Attentions enkätrapport ”Man får kämpa för varje åtgärd – trots att anhöriga har rätt till stöd” bekräftar behovet av ett […]
Läs mer 
Äldre Skrivelser