Du har möjlighet att testamentera hela eller delar av ditt arv till Riksförbundet Attention. Det går att testamentera pengar, men också till exempel fastigheter, aktier, bilar eller annat lösöre av värde.

För att Riksförbundet Attention ska kunna få din testamentesgåva behöver du uppge organisationens namn: Riksförbundet Attention, samt organisationsnummer: 833600-9686.

Hos Giva Sverige finns bland annat testamentesmall, checklistor och mer information om hur du gör. Du kan också ta hjälp av en bank, juridiskt ombud eller begravningsbyrå för att upprätta ett testamente.