En stor del av vårt arbete bedrivs i projektform. Projekten ger oss möjlighet att fokusera på specifika målgrupper och aktuella samhällsfrågor. Sedan Attention startade har vi drivit 16 egna projekt och lika många samverkansprojekt. Vi har under åren haft projekt inom områden, såsom skola, idrott, unga vuxna, anhörigskapet, kriminalitet och missbruk, arbetsmarknad och vården. Nedan ser du de projekt som vi bedriver just nu.

Ung Dialog – med fokus på placerade barn och unga med NPF

Projektet handlar om att barn och ungdomar med NPF ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité när de vårdas utanför hemmet. Projektet arbetar nära och ger en röst till de ungdomar som har denna erfarenhet.

Äldrelyftet – med fokus på äldre med NPF

Projektet handlar om att öka de egna möjligheterna till en god hälsa, delaktighet och inflytande i samhället för äldre med adhd. Genom projektet vill vi bidra till att motverka diskriminering och utveckla verktyg som fungerar utifrån ett äldreperspektiv.