Vi erbjuder informationspaket och material som riktar sig till instanser såsom BUP, HAB, Familjecentraler och elevhälsan. Informationspaketen består bland annat av olika broschyrer riktade direkt till barn med NPF, samt till deras föräldrar. Materialet passar bra att placera ut i väntrummen hos de olika mottagningarna. Det går också bra att köpa rapporter framtagna i våra projekt.

Paket 1 består av följande material:

  • Broschyrer om adhd, AST och Tourettes syndrom som är riktade direkt till barnen (15 stycken av varje sort).
  • En övergripande skrift som heter ”Vad är NPF?” (15 stycken).
  • En folder där vi berättar om vår verksamhet och om våra lokalföreningar (50 stycken).
  • Några ex av senaste numret av vår medlemstidning.
  • Superanhörigtidning, riktad till anhöriga till någon med NPF (5 stycken).

Kostnaden för paketet är 990:- (inkl. frakt & moms).


Paket 2 består av följande material:

  • Broschyrer om adhd riktad till barn (100 stycken)
  • Broschyrer för barn om AST riktad till barn (100 stycken)
  • Broschyrer för barn om Tourettes syndrom riktad till barn (50 stycken)

Kostnaden för paketet är 2 300:- (inkl. frakt & moms).


Paket 3 består av följande material:

  • En övergripande skrift om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som heter ”Vad är NPF?” (50 stycken) 

Kostnaden för paketet är 1 150:- (inkl. frakt & moms).


Paket 4 består av följande material:

  • Attentions förbundsfolder, en skrift där vi berättar om vår verksamhet och om våra lokalföreningar (200 stycken).

Kostnaden för paketet är 300:- (inkl. frakt & moms).


Beställ rapporter

Kostnaden för en rapport är 50:- (inkl. frakt & moms).


Beställ här

Fyll i uppgifterna nedan och Swisha din ordersumma till: 123 532 357 1, märk din betalning med ”Beställning”.