Vi erbjuder större informationspaket som riktar sig till instanser såsom BUP, HAB, Familjecentraler och elevhälsan. Informationspaketen består av olika broschyrer riktade direkt till barn med NPF, samt till deras föräldrar. Materialet passar bra att placera ut i väntrummen hos de olika motagningarna.

Paketet består av följande material

  • Broschyrer om adhd, AST och Tourettes som är riktade direkt till barnen (50 st av varje sort).
  • En övergripande skrift som heter ”Vad är NPF?” (75 st).
  • En folder där vi berättar om vår verksamhet och om våra lokalföreningar. (100 st)
  • Några ex av våra senaste nummer av medlemstidning
  • Några ex av vår superanhörigtidning, riktad till de anhöriga till någon med NPF.

Kostnaden för paketet är 990:- (inkl. frakt & moms).

Så här beställer du paketet

Maila din beställning till butik@attention.se och uppge följande information: 

  • Organisationsnummer
  • Faktura adress
  • Leveransadress
  • Ev. ref kod, mailadress, samt namn på beställare.