Vi erbjuder informationspaket och material som riktar sig till instanser såsom BUP, HAB, Familjecentraler och elevhälsan. Informationspaketen består bland annat av olika broschyrer riktade direkt till barn med NPF, samt till deras föräldrar och vuxna med egen diagnos. Materialet passar bra att placera ut i väntrummen hos de olika mottagningarna. Det går också bra att köpa rapporter framtagna i våra projekt.

Paket 1 består av följande material:

 • Broschyrer om adhd, AST och Tourettes syndrom som är riktade direkt till barnen (15 stycken av varje sort).
 • En övergripande skrift som heter ”Vad är NPF?” (15 stycken).
 • En folder där vi berättar om vår verksamhet och om våra lokalföreningar (50 stycken).
 • Några ex av vår medlemstidning.
 • Superanhörigtidning, riktad till anhöriga till någon med NPF (5 stycken).

Kostnaden för paketet är 990:- (inkl. frakt & moms).


Paket 2 finns i 3 varianter och består av följande material:

A: Broschyrer om ADHD riktad till barn (50 stycken)

eller

B: Broschyrer för barn om AST riktad till barn (50 stycken)

eller

C: Broschyrer för barn om Tourettes syndrom riktad till barn (50 stycken)

Kostnaden är 600:- per paket/variant (inkl. frakt & moms).

Provläs skriften om ADHD här
Provläs skriften om AST här
Provläs skriften om Tourette här


Paket 3 består av följande material:

 • En övergripande skrift om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som heter ”Vad är NPF?” (25 stycken) 

Kostnaden för paketet är 550:- (inkl. frakt & moms).

Provläs skriften här


Paket 4 består av följande material:

 • Attentions förbundsfolder, en skrift där vi berättar om vår verksamhet och om våra lokalföreningar (200 stycken).

Kostnaden för paketet är 300:- (inkl. frakt & moms).

Ta del av förbundsfoldern här


Paket 5 består av följande material med fokus på äldre med adhd och autism:

 • Material till samtalsträffar
 • Flygblad ”Tänk om mötet”
 • Checklistor och faktablad
 • Guide till medarbetare
 • Informationsbroschyr
 • Samtalskort
 • Poster A4
 • Vykort

Kostnaden för paketet är 300:- (inkl. frakt & moms).


Paket 6 består av följande material:

 • Tidning om äldre med NPF (5 stycken)

Pris 200 kr

Läs tidningen här


Paket 7 består av tidningar om trotsproblematik.

 • Serietidningar om trots­problematik. Serietidningen riktar sig till barn och unga från nio år. (10 stycken)
 • Tidningar om ODD/trotssyndrom och trotsproblematik. Tidningen riktar sig till yrkesverksamma och anhöriga. (5 stycken)

Pris: 300 kr

Läs Tidning om ODD/trotssyndrom och trotsproblematik här

Läs serietidningen här


Beställ rapporter

Kostnaden för en rapport är 50:- (inkl. frakt & moms).


Har du frågor eller är lokalförening och vill beställa material går det bra att höra av dig till: butik@attention.se


Beställ här