Riksförbundet ska utifrån det intressepolitiska programmet bedriva opinions-och påverkansarbete samt samordna och stödja föreningarna i deras regionala och lokala intressepolitiska arbete. Planen utgår ifrån de värden som vi formulerat i stadgarna och vårt intressepolitiska program.

Läs verksamhetsplanen 2023-2024