Attention sprider information om NPF genom att kontinuerligt ta fram olika broschyrer och skrifter. Allt vårt digitala material får våra medlemmar tillgång till via sin medlemssida på webben. Vi har också tagit fram olika informationspaket som exempelvis BUP-mottagningar, familjecentraler och skolor kan köpa.