Attention erbjuder digitala kurser om NPF som är skräddarsydda efter din yrkesroll. Syftet med kurserna är att ge dig en fördjupad kunskap om NPF där du får med dig praktiska verktyg och strategier som du kan använda i ditt dagliga arbete. 

De här kurserna erbjuder vi just nu

  1. Kursen Placerade barn och unga med NPF riktar sig till dig som arbetar på HVB-hem och möter barn och unga med NPF i sitt arbete arbete.
  2. Kursen I mötet med familjer med NPF riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänsten och möter familjer med NPF i sitt arbete.
  3. Kursen Föräldrakursen om Trotssyndrom riktar sig till just föräldrar som har barn med trotsproblematik.

 Du kan läsa mer om kurserna och innehållet på vår utbildningsplattform.

Gör en beställning

Du köper inte enbart en kurs, utan lägger du en beställning nedan så får du tillgång till samtliga kurser under ett år. Kostnaden är 250 kr/användare och år.