Skolpersonal utbyter erfarenheter

Vi på Attention tror att mycket kunskap om NPF i skolan finns ibland personalen. Det gäller bara att personalen får avsatt tid och utrymme för utbyta kunskap och erfarenheter på ett strukturerat sätt. Filmerna och artiklarna nedan har fokus på just det – lärare utbyter erfarenheter med andra lärare.

Lär dig mer om fysisk lärmiljö

Attentions projekt Vägen tillbaka har tillsammans med Elevhälsokonsulenterna tagit fram ett fördjupningsmaterial med fokus på fysisk lärmiljö riktat till skolpersonal. Tillsammans med varje film medföljer också ett arbetsmaterial som med fördel kan användas gemensamt i arbetslaget efter att filmerna setts. Materialet finns tillgängligt kostnadsfritt under hela 2024.

Filmen “Få det att funka i skolan för elever med NPF”

I den här filmen får ni träffa Källbrinksskolan och ESS-gymnasiet som aktivt jobbat för att få till NPF-vänliga skolor. Vi får höra deras ledord vad gäller förhållningssätt och bemötande, hur viktig lärmiljön är och hur ledningen spelar en väldigt central roll.

Attentions skolrapport 2023

Enkätrapporten bygger på svar från 2 700 vårdnadshavare som vittnar om en alarmerande situation för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Sex av tio elever med NPF har svårt att hänga med i skolan eller ligger långt efter. Hälften av föräldrarna säger att barnen bara till liten del eller inte alls får det stöd och de anpassningar de behöver.

Goda exempel från skolan

Skaparverkstan – en plats för läkning

Skaparverkstan riktar sig till unga som befinner sig i skolfrånvaro i Botkyrka kommun. Verksamheten drivs av kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med skola och socialförvaltning.
Läs mer 

Från ofrivillig skolfrånvaro – till frivillig närvaro i stallet

Stall Kungsgården erbjuder hälsofrämjande insatser för unga med problematisk skolfrånvaro. Här kan elevernas möten med skolpsykolog, lärare och specialpedagog äga rum i hästmiljön, i samarbete med Ekerö kommuns Närvaroteam.
Läs mer 

Roboten ”Klas” – Iduns länk tillbaka till skolan

I femman behövde Idun främst läkningstid. Därefter en period med distansundervisning med hjälp av skolroboten, som eleverna döpte till Klas. […]
Läs mer 

Läraren lyssnade och lärde av eleven

Gustav Blomberg mötte under sitt andra år som lärare Vincent Rankila – en elev som i alla år varit besviken […]
Läs mer 

Konkreta tips & råd

Skolor tipsar varandra

Elevens checklista

Attention, Källbrinksskolan och ESS-Gymnasiet har samlat in en tipslista ihop med tips och strategier som är bra att ha inför arbetet med elever med NPF. Ladda ner den och ha som diskussionsunderlag inför nästa APT!

Läs artikeln där skolor tipsar varandra

Nyckeln till att nå framgångar med elever med NPF är att lyssna in deras behov, tankar och idéer. Ett bra sätt att göra det på är att ladda ner “elevens checklista”, be eleven fylla i den och prata utifrån den.

Läs och ladda ner elevens checklista


Problematisk skolfrånvaro

Antalet elever som lider av problematisk skolfrånvaro ökar kraftigt från år till år. Detta oroar oss på Attention extra mycket eftersom många av dessa elever har visat sig ha NPF. Nedan träffar vi specialpedagogen Elisabeth som har stor erfarenhet av elever med AST i kombination med skolfrånvaro, samt Dominic som missade hela högstadietiden på grund av skolfrånvaro.

När skolledarens barn inte längre ville gå till skolan

En dag sprang sonen så långt han orkade, bort från skolan. Därefter återkom han aldrig. ”Alla tittade på sonen, men ingen tittade på skolan.” Nästa år tar han studenten efter distansstudier. Christian talar om maktperspektiv, följsamhet, exponering och ”skolfobi” i rollen som pappa och tidigare skolchef – nu även utvecklingsledare för kommunens nya skola. 

Läs artikeln om Christian

“De flesta hemmasittarna med AST är utbrända”

Elisabet von Zeipel är specialpedagog som arbetat med utredning av barn med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och med föräldrautbildning på Aspergercenter i Stockholm. Hon är också författare till boken ”Asperger och stress – Inte bara Anna”.

Läs artikeln om Elisabet

Gick inte till skolan under flera år

Dominic är 24 år och studerar till undersköterska på gymnasienivå. Under större delen av grundskolan satt han hemma.

– Jag ville hela tiden tillbaka till skolan men till en skola som var mindre och lugnare, berättar Dominic. 

Läs artikeln om Dominic

“Koll på nätet”- ett digitalt verktyg

Skolans arbete med att motverka kränkningar på nätet och lära ut om risker och möjligheter, rättigheter och utmaningar online är jätteviktigt. I synnerhet för elever med NPF som enligt undersökningar har en förhöjd risk att råka illa ut online. För att underlätta detta arbete har Attention (inom det avslutade projektet Nätkoll) tagit fram det digitala verktyget “Nätkoll” tillsammans med en lärarhandledning.

Trailer om “koll på nätet”

Gå till “Koll på nätet”

Lärarhandledning