Skolpersonal utbyter erfarenheter

Vi på Attention tror att mycket kunskap om NPF i skolan finns ibland personalen. Det gäller bara att personalen får avsatt tid och utrymme för utbyta kunskap och erfarenheter på ett strukturerat sätt. Filmerna och artiklarna nedan har fokus på just det – lärare utbyter erfarenheter med andra lärare.

Filmen “Få det att funka i skolan för elever med NPF”

I den här filmen får ni träffa Källbrinksskolan och ESS-gymnasiet som aktivt jobbat för att få till NPF-vänliga skolor. Vi får höra deras ledord vad gäller förhållningssätt och bemötande, hur viktig lärmiljön är och hur ledningen spelar en väldigt central roll.

Attentions skolrapport visar på stor oro inför skolstart

Inför skolstart höstterminen 2021 skickade Attention ut en enkät till vårdnadshavare till barn och unga med NPF. Vi fick in 5 500 svar! Enkätens resultat pekar tydligt på att tusentals barn med NPF har en skolgång som fungerar dåligt eller inte alls

Läs rapporten i sin helhet


Parkskolan i Svalöv startade NPF-verkstäder

Anders Stålhandske har tillsammans med sina kollegor Madeleine Scharnell och Örjan Andersson startat upp en NPF-verkstad på skolan där han jobbar. Verkligen en idé som fler skolor borde testa.

Läs artikeln om Parkskolan

Roboten Klas – Iduns väg tillbaka till skolan

I femman behövde Idun främst läkningstid. Därefter en period med distansundervisning med hjälp av skolroboten, som eleverna döpte till Klas. Roboten satt i klassrummet. Idun satt hemma. Med små steg, samverkan, anpassningar och digitala lösningar återkom hennes energi långsamt. 

Läs artikeln om Idun

Pedagogen med egna bokstäver

Alexander Skytte är läraren som själv varit barnet som skolan inte rådde på. Idag skriver han för Skolans världs blogg, driver den populära facebooksidan Bokstavspedagogen och ryter ifrån när politiska beslut fattas om besparingar i en redan sårbar skola.

Läs artikeln om Alexander

Rektorn som NPF-säkrade skolan

Det viktigaste är att leda det här arbetet på ett positivt sätt och inte få det att verka svårare än det faktiskt är, säger Elinor Kennerö-Tonner. Hon är biträdande rektor på Källbrinksskolans högstadium, och arbetar för en NPF-säkring av deras verksamhet

Läs artikeln om Elinor

Lyssnade och lärde av eleven

Gustav Blomberg mötte under sitt andra år som lärare Vincent Rankila – en elev som i alla år varit besviken på skolans bemötande och brist på stöd. Det första året som lärare tyckte Gustav var tufft. Han ville lyckas bättre med elever som har behov av särskilt stöd eller anpassningar. Deras möte blev en vändpunkt för dem båda i skolan.

Läs artikeln om Gustav och Vincent


Konkreta tips & råd

Skolor tipsar varandra

Elevens checklista

Attention, Källbrinksskolan och ESS-Gymnasiet har samlat in en tipslista ihop med tips och strategier som är bra att ha inför arbetet med elever med NPF. Ladda ner den och ha som diskussionsunderlag inför nästa APT!

Läs artikeln där skolor tipsar varandra

Nyckeln till att nå framgångar med elever med NPF är att lyssna in deras behov, tankar och idéer. Ett bra sätt att göra det på är att ladda ner “elevens checklista”, be eleven fylla i den och prata utifrån den.

Läs och ladda ner elevens checklista


Problematisk skolfrånvaro

Antalet elever som lider av problematisk skolfrånvaro ökar kraftigt från år till år. Detta oroar oss på Attention extra mycket eftersom många av dessa elever har visat sig ha NPF. Nedan träffar vi specialpedagogen Elisabeth som har stor erfarenhet av elever med AST i kombination med skolfrånvaro, samt Dominic som missade hela högstadietiden på grund av skolfrånvaro.

När skolledarens barn inte längre ville gå till skolan

En dag sprang sonen så långt han orkade, bort från skolan. Därefter återkom han aldrig. ”Alla tittade på sonen, men ingen tittade på skolan.” Nästa år tar han studenten efter distansstudier. Christian talar om maktperspektiv, följsamhet, exponering och ”skolfobi” i rollen som pappa och tidigare skolchef – nu även utvecklingsledare för kommunens nya skola. 

Läs artikeln om Christian

“De flesta hemmasittarna med AST är utbrända”

Elisabet von Zeipel är specialpedagog som arbetat med utredning av barn med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och med föräldrautbildning på Aspergercenter i Stockholm. Hon är också författare till boken ”Asperger och stress – Inte bara Anna”.

Läs artikeln om Elisabet

Gick inte till skolan under flera år

Dominic är 24 år och studerar till undersköterska på gymnasienivå. Under större delen av grundskolan satt han hemma.

– Jag ville hela tiden tillbaka till skolan men till en skola som var mindre och lugnare, berättar Dominic. 

Läs artikeln om Dominic

“Koll på nätet”- ett digitalt verktyg

Skolans arbete med att motverka kränkningar på nätet och lära ut om risker och möjligheter, rättigheter och utmaningar online är jätteviktigt. I synnerhet för elever med NPF som enligt undersökningar har en förhöjd risk att råka illa ut online. För att underlätta detta arbete har Attention (inom det avslutade projektet Nätkoll) tagit fram det digitala verktyget “Nätkoll” tillsammans med en lärarhandledning.

Trailer om “koll på nätet”

Gå till “Koll på nätet”

Lärarhandledning