Letar du efter en utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som fokuserar på just din verksamhet?  Då kan vi på Attentions utbildningscenter hjälpa dig att skräddarsy en utbildning som uppfyller just era behov och önskemål.

Är du trött på övergripande kurser som egentligen aldrig fokuserar på hur man faktiskt ska göra för att få verksamheten att fungera bättre? Vid våra uppdragsutbildningar vill vi gärna föra en diskussion med dig som kund. Vid mötet får ni berätta mer om er verksamhet och vilka behov ni har, vi kommer gemensamt fram till ett förslag som sedan mynnar ut i en offert. 

För att kunna möta era önskemål är vi tacksamma om ni har möjlighet att fylla i formuläret nedan. Vi kontaktar alla i tur och ordning. Anledningen till att ni redan här fyller i alla fakturauppgifter är för att underlätta vår och er administration. Om ni efter erhållen offert inte vill gå vidare raderar vi era uppgifter.

Typ av undervisning
Namnlös

Hallå där!

Jenny Kindgren som jobbar med uppdragsutbildningar

Vad innebär en ”uppdragsutbildning”?

Det innebär att vi utgår helt från kundens önskemål, kunskapsnivå och behov. 

Vi målgruppsanpassar och utbildar samt handleder inom grundskola, gymnasium, vuxenutbildningar, statlig och offentlig sektor, vård och omsorg samt inom näringslivet. Det kan exempelvis vara lärare, arbetsförmedlare, socialsekreterare, vårdpersonal, HVB- hemspersonal, chefer, simskolor, körskolor med mera. Vi utbildar också inom civilsamhället och utbildar både personal och ideella inom olika typer av fritidsverksamheter exempelvis inom Scouterna, Svenska Ishockeyförbyndet och Rädda Barnen.

Ett uppdrag kan innehålla allt från föreläsningar, utbildningsdagar, utbildningshandledning, konsultation till chefer och HR samt material för eget arbete i arbetsgrupper. Kartläggningar inför utvecklingsarbeten och workshops, egentligen allt som en kund anser sig behöva för att öka kunskapen kring NPF. Vi anpassar oss efter kundens behov och lägger fram förslag som passar just den verksamheten och dess budget.

Varför tycker du att man ska köpa en utbildning av Attention?

Vi på Attentions utbildningscenter har lång erfarenhet av NPF. Riksförbundet Attention driver många olika projekt som ger oss en utmärkt kunskapsbas. Vi har ett nära förhållande till våra medlemmar och arbetar med olika intressepolitiska ärenden som håller oss ajour. Attentions utbildningscenter har också en unik möjlighet att hålla oss uppdaterade kring aktuell forskning genom vårt sammarbete med Attentions kunskapsråd där 14 ledande experter inom NPF området ingår.


Recensioner från företag och organisationer som anlitat oss

”Handledningen var handfast och gav oss konkreta tips vi har användning av i vår vardag. Vi fick en större förståelse för de problem elever kan ställas inför under en skoldag, samt hur vi kan bemöta dessa. Under handledningen utgick vi ifrån en vardaglig elevsituation som vi sedan fick reflektera kring. Det märks att handledaren har stor erfarenhet och kunskap kring ämnet”.

Emelie Thomasson, Arbetslagsledare, Skuru Skola i Nacka

“Så jättebra du har gjort föreläsningen! Jag är stolt över att kunna erbjuda våra medarbetare den. Innehållet och dina bilder är så intressant och bra. Du når verkligen fram trots den utmaning du hade med att spela in utan åhörare. Ditt engagemang når fram! Stort tack!!” 

Monica Berg, Kvalitetsutvecklare anhörigstöd Social omsorg Nyköpings kommun

”Det var från början till slut väldigt tryggt, enkelt och förtroendeingivande att jobba med Attention. Där fanns lyhördhet inför våra önskemål och en bra mix av personlighet och professionalism i genomförandet. Vi kunde inte vara nöjdare”

Mikael Stark, Scouterna

Flexibelt, lyhört och informativt! Handledningen motsvarade våra behov och upplägget passade oss utmärkt

Anna Andersen Hörman, Ung i Staffanstorp

Bra innehåll, enkelt förklarat, lagom mycket fakta och stor igenkänningsfaktor. Vi känner absolut att vi fick med oss kunskap och medvetenhet gällande dessa barn och kommer jobba vidare med materialet.

Annika Nilsson, Simhallschef Sundsvall

“Vi var väldigt nöjda med Attentions insats. Det var enkelt och roligt att planera tillsammans och de levererade exakt det som vi kommit överens om. Jenny var väldigt bra och tydlig. Eftersom Attention är en intresseförening kunde de lyfta fram alla perspektiv, även det som är komplext och lite svårt, på ett sätt som kändes bra och som var orienterat mot att ta bort hinder i samhället.”

Emma Melander Borg, Länsstyrelsen Skåne

Utbildningen var mycket bra och efterlängtad. Det var pedagogiskt och bra balans mellan fakta och vardagliga exempel. Bra med filmerna också. Bra med påminnelse om att även föräldrarna kan ha odiagnostiserade npf-diagnoser och bra med pauser.

Emma Sjöberg, Gruppledare Barn- och Ungdomsenheten Tyresö kommun