Det här vill Attention att Socialstyrelsen ska driva på

Varje år håller Socialstyrelsen ett omvärldsmöte tillsammans med deltagarna i myndighetens nämnd för funktionshindersfrågor. Varje organisation får då möjlighet att lyfta några frågor som man vill att myndigheten ska vara mer pådrivande i.

Vid det omvärldsmöte som hölls i mitten av mars i år lyfte Attention särskilt att:

  • Stödet till anhöriga som har barn med NPF behöver förbättras
  • Kunskapen om NPF behöver öka inom socialtjänsten
  • Arbetet för att förebygga placering av barn behöver intensifieras
  • Köerna inom BUP måste upphöra
  • Samlade insatser behövs för personer med NPF

Läs mer om de olika punkterna och vad Attention särskilt lyfte fram i ett brev som lämnades in med anledning av mötet.
>> Läs Brevet här