Projektet “Idrott för alla” träffade riksdagsledamot Per Lodenius

Lena Lindahl, projektledare Idrott för alla och Attentions intressepolitiska ombudsman Annica Nilsson, har träffat riksdagsledamot Per Lodenius som också är Centerpartiets talesperson i kultur- och funktionshinderspolitiska frågor. På mötet berättade Attention om vad projektet åstadkommit under sina tre år, men talade också om det som just nu är fokus för projektet; behovet av att kommunerna tar ett större ansvar för barn som idag – av olika skäl – inte fångas upp av idrotten eller andra fritidsaktiviteter.

-Kommunerna behöver i större utsträckning arbeta strategiskt i samverkan med bland andra idrotten för att stödja barnen in i meningsfulla aktiviteter. Ängelholms kommun är ett gott exempel, där en särskild samordnare anställts som utgör länken mellan barnen och föreningarna, säger Lena Lindahl.

Projektet ”Idrott för alla” går mot sitt slut och stafettpinnen behöver vandra vidare. Och det sker samtidigt som frågan om barns fritid och det ökande stillasittandet är högaktuell.

– Det som framkommit i projektet kan bidra till lösningar på dagens problem med inaktivitet och utanförskap. Den kunskapen behöver spridas till våra politiker, myndigheter och beslutsfattare med makt att fatta avgörande beslut för våra unga , säger Annica Nilsson.

>> Se filmen “Alla barns rätt till en meningsfull fritid”